Foto: Berit Hvassum

300.000 kroner til nyt kulturtorv

BYGGERI

Pedersker Lokalforening søger et udlæg på 260.000 kroner til Pederskers nye samlingssted. Pedersker Lokalforening har i år modtaget i alt 225.000 kroner i fondspenge, der dog først falder til udbetaling senere. Det er tre bornholmske fonde, der har givet penge til projektet i Pedersker. Bornholms Brand og Sparekassen Bornholms Fond har begge suppleret med 100.000 kroner og Brdr. E. S. & A. Larsens Fond har givet 25.000 kroner til projektet i Pedersker. Budgettet på kulturtorvet ligger på 300.000 kroner.

Den 18. november var der dagsordensmøde i Bornholms Regionskommunes økonomi-, erhvervs- og planudvalg, hvor Pedersker Lokalforenings ansøgning om udlæg blev indstillet. Punktet er stadig åbent og skal besluttes senere hen af kommunalbestyrelsen. Pedersker Lokalforening har mulighed for selv at lave et udlæg på op til 40.000 kroner.

Åbner næste år

Kulturtorvet har tilknytning til et kommende samlingssted i Pedersker. Kulturtorvet skal på bornholmsk synliggøre Pederskers kulturhistorie i billeder, lyd og tekst – med udgangspunkt i Pedersker bys og sogns nyere og ældre historie.

Det nye samlingssted kan forhåbentlig sætte Pedersker på kortet som et kulturcentrum på Sydbornholm. Det skriver Pedersker Lokalforening i deres ansøgning om udlæg til BRK. Torvet vil samtidigt fungere som et formidlingscentrum for områdets attraktioner, og jagten på “det bornholmske” vil være et gennemgående element på samlingsstedet. Lokalforeningen håber, at projektet vil være en central del i omstillingen af Pedersker til et mere bæredygtigt lokalsamfund.

Pedersker Lokalforening søger fortsat fondspenge for at finde de sidste 75.000 kroner, så det samlede kulturprojektet kan gennemføres som planlagt. Projektet ventes afsluttet som planlagt sommeren 2021.

 

 

Fakta

Kulturtorvet er i sammenhæng med projektet om indretning af et nyt samlingssted i Pedersker. Bag projektet står en lokal styregruppe af Pedersker Borgerforening, Pedersker Lokalforening samt bestyrelsen i Pedersker Dagli´Brugs. Fra BRK deltager arkitekt Vivi Granby, der faciliteter projektet, der støttes økonomisk af LAG-Bornholm og Erhvervsstyrelsen.

Derudover bidrager Bofa, Sydbornholms Privatskole, lokale lodsejere, Bornholms Museum og Naturstyrelsen til den fortsatte projektudvikling.

Kilde: Bornholms Regionskommune

 

 

 

Fakta

Samlingsstedet i Pedersker bliver til anvendelse for lokalsamfundet i Pedersker og omegn, børn og unge fra Sydbornholms Privatskole, sommerhusgæster i Sømarken og Strandmarken, cykelturister – og besøgende der kommer til vinsmagning, Bornholmerdage og alle øvrige, der lægger vejen forbi det lille lokalsamfund.

Kilde: Bornholms Regionskommune