Gudhjem havn, bl.a. Dampskibskajen, står for tur i 2021 år. I år er den puljen til vedligeholdelse af øens kommunale havne på 2.053.802 kroner. Derudover er 500.000 kroner øremærket til akut opståede reparationsarbejder på havnene. Foto: Jacob Jepsen

V: Brug for flere penge til nødvendig renovering

Venstre ser med forventning frem til at behandle den samlede plan for vedligeholdelse og renovering af de kommunale småhavne, blandt andet på nordlandet.

Det siger Else Merete Knoop, næstformand i kommunens natur- og miljøudvalg.

HAVNE

Venstre ser med forventning frem til at behandle den samlede plan for vedligeholdelse og renovering af de kommunale småhavne, blandt andet på nordlandet.

Det siger Else Merete Knoop, næstformand i kommunens natur- og miljøudvalg.

– Vi er meget opmærksomme p,å at de kommunale havne, herunder Gudhjem Havn, trænger til vedligeholdelse, siger hun.

Kommunens havnekoordinator har i år haft udarbejdelse af en samlet vedligeholdelsesplan som en prioriteret opgave. Planen forventes færdig og klar til politisk behandling i december.

– Venstre er meget opmærksom på sagen, og vi har faktisk ved de seneste budgetforhandlinger været interesseret i at afsætte ekstra midler til de kommunale havne, for vi ved godt, hvordan det står til, siger Else Merete Knoop.

Har set på skaderne

Else Merete Knoop har været forbi Gudhjem Havn for at se på skaderne på bl.a. Dampskibskajen. Flere steder mangler fuger og fyldematerialet er sivet ud i havnebassinet. På vejbanen ved kajen har asfalten fået et hul på grund af undermineringen

– Det er ikke tilfredsstillende. Jeg kan godt forstå, at Christiansøfarten og andre er meget utilfredse, så det er noget, vi i udvalget bredt vil arbejde for at få udbedret, siger Else Merete Knoop.

Gudhjem Havn er speciel i forhold til andre kommunale havne, fordi havnen nærmest også er et af byens torve, siger hun.

– Der bliver kørt meget på havnen, slidt meget på asfaltbelægningen og havneområdet. Derfor er det ekstra vigtigt at være obs på, hvordan vi sikrer, at der ikke er underminering dér, siger Else Merete Knoop.

Som udgangspunkt er det hendes indtryk at alle i natur- og miljøudvalget er opmærksom på, at der skal gøres noget ved havnene.

– Så det er ikke fordi vi sidder med hænderne i skødet. Det her skal vi simpelthen have gjort noget ved, siger Else Merete Knoop.

Ikke penge nok

Reparation og renovering af havne er kostbart, så derfor skal der sættes flere pengene af end i det eksisterende budget, mener hun.

– Der blev sat cirka 100.000 kroner af til vedligeholdelse per havn. Det er ikke meget. Vi er nok nødt til at sætte flere midler af, siger Else Merete Knoop.

Stormen midt i oktober medførte en hel del skader på nordlandets småhavne. Sandsynligvis var stormen kun en forsmag på hvad klimaforandringerne vil bringe.

– Det er vi meget obs på politisk. For eksempel skal der ved Tejn Havn på sigt laves klimasikring. Så klimaet må vi også tage med i betragtning, når vi skal behandle en plan for renovering af havnene, siger Else Merete Knoop.

Kan Bornholm selv løfte opgaven? Det er voldsomt dyrt at renovere havne.

– Natur- og miljøudvalget skal gøre alt, hvad det kan for at undersøge, hvilke muligheder der er, om der for eksempel er mulighed for at søge om EU-tilskud eller statstilskud, siger Else Merete Knoop.

Peter Stange Jensen, direktør for Christiansøfarten, mener, at Gudhjem Havn er i en forfærdelig forfatning. Han glæder sig over, at der kommer ny politisk fokus på de kommunale havne. Arkivfoto: Berit Hvassum

I en forfærdelig forfatning

At de kommunale havne er nedslidte og trænger voldsomt til vedligehold, er langt fra en ny problemstilling, siger Peter Stange Jensen, direktør for Christiansøfarten.

Han er glad for, at der nu kommer ny fokus på vedligehold af Gudhjem Havn.

Om sommeren lægger Christiansøfarten til ved dampskibskajen. Flere steder på kajen mangler fugerne, og fyldematerialet er skyllet ud i havnebassinet.

På vejbanen ved kajen har asfalten fået et hul på grund af undermineringen. Også lodsekajen er i en ringe forfatning. Faktisk trænger hele Gudhjem Havn, også de ydre anlæg, til en gennemgribende renovering, mener Peter Stange Jensen.

– Vi vil sætte stor pris på, at der bliver gjort noget, for havnen er i en forfærdelig forfatning. Der har manglet vedligehold gennem de seneste 10-15 år. Det, der sker er jo, at de gamle fuger falder ud efterhånden, så der er fri adgang for vind og vejr. Bølgerne skyller ind og trækker fugemateriale ud, siger Peter Stange Jensen.

Især i vintermånederne slider storm og bølger på anlæggene, forklarer han.

Christiansøfarten har flere gange været i kontakt med havnefoged, borgmester og andre politikere i kommunalbestyrelsen for at gøre opmærksom på, hvor skidt det står til.

– Jo længere tid der går, desto flere skader opstår der, og desto dyrere bliver renoveringsarbejdet, siger Peter Stange Jensen.

Han ser frem til den snarlige politiske behandling af den samlede plan for vedligehold af de kommunale havne, herunder Gudhjem Havn.

– Det er godt, der nu kommer fokus på det, for det er absolut i 12. time man gør noget, siger Peter Stange Jensen.