Præstemosen er ramt af omfattende forurening. Foto: Jacob Jepsen

Klemensker: Hvor længe har forurening af åløb og mose fundet sted?

– Hvor lang tid har forureningen stået på? Hvilket tilsyn har der været med spildevand og regnvand fra mejeriet og kommunen? Hvordan kunne forureningen i det hele taget ske?

Som borger i Klemensker har Christine Holst en del spørgsmål til Bornholms Andelsmejeri og Bornholms Regionskommune. Hun er vred og frusteret over forureningen af Præstemosen i Klemensker.

FORURENING

– Hvor lang tid har forureningen stået på? Hvilket tilsyn har der været med spildevand og regnvand fra mejeriet og kommunen? Hvordan kunne forureningen i det hele taget ske?

Som borger i Klemensker har Christine Holst en del spørgsmål til Bornholms Andelsmejeri og Bornholms Regionskommune. Hun er vred og frusteret over forureningen af Præstemosen i Klemensker.

Spildevand på afveje fra Bornholms Andelsmejeri har resulteret i omfattende fiskedød i søen, der er byens idylliske åndehul og for nogle år tilbage, takket være penge fra Realdania, fik stisystem, broer, en pavillion og andre faciliteter, der har gjort stedet endnu mere attraktivt.

Den 3. november gik det galt. Regnvand blandet med mælkehvidt procesvand fra mejeriet, angiveligt med mælkerester, valle og fedt, løb ud i Præstemosen. Beredskabsstyrelsen rykkede ud for at rense og dæmme op, så forureningen ikke kunne fortsætte.

Mælkehvidt, skummende vand

Christine Holst, der ofte går ture i området, stiller spørgsmålstegn ved, om der er tale om en enkeltstående og akut opstået episode. Har forureningen reelt fundet sted gennem længere tid?

Hun rejser spørgsmålet på baggrund af denne oplevelse:

I efterårsferien den 15. eller 16. oktober gik Christine Holst en tur i Præsteskoven sammen med sine børnebørn.

Stien fører hen over en bro over den lille bæk, som fører regnvand fra søen bag ved BAFs siloer ned i det lidt større åløb i bunden af Præsteskoven.

Christine Holst studsede over, at vandet så underligt ud: Det var mælkehvidt og skummede lidt.

Som næstformand i Klemensker Land- og Byforening er hun inde i forholdene i lokalområdet og ved at vandet kommer fra den rørledning, som skal føre overfladevandet, det vil sige regnvand, fra mejeriet ned i søen ved BAFs siloer og videre under Bedegadevej og i en rørledning under marken ved præstegården og ned i bunden af Præstedalen.

– Vi går så videre og kommer tilbage dér, hvor man krydser selve det lille åløb, hvor åen løber under selve Knækkebakken. Der er en meget fin kampestenssætning, som der er blevet arbejdet rigtig meget med, da stierne i området blev etableret for nogle år siden, fortæller Christine Holst.

– Mine børnebørn siger: “Nej, hvor ser det vand sjovt ud.” Jeg kigger ned. Der er vandet nærmest okkerrødt. Jeg tænker, at nå, det var hvidt derhenne, det er okkerrødt her, der står rødel lige her, det kan godt give noget naturlig farve.

I efterårsferien kunne Christine Holst ved selvsyn konstatere, at vandet i den lille bæk, som fører regnvand fra søen bag ved BAFs siloer ned i det lidt større åløb i bunden af Præsteskoven, var mælkehvidt og skummende. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Genopretning af Præstemosen?

Regionskommunen gav mejeriet to strakspåbud om at fjerne forureningen fra søen bag BAF, der fungerer som en slags regnvandsbassin og intet liv rummer, og udledningen af regnvand fra mejeriet blev stoppet. Det er sket.

Hvorfor var der ingen anvisning fra kommunen om at der også skal ske en genopretning af Præstemosen?

– Det undrer mig, at kommunen sender et brev til mejeriet om, at de skal opgrave søen bag BAF, men at der ikke står et ord om Præstemosen og genopretning. Det undrer mig, det undrer os alle sammen heroppe, både i Land- og Byforeningens bestyrelse, men så sandelig også i den almindelige befolkning – at kommunen ikke ser længere end til den første lille sø, siger Christine Holst.

Bornholms Regionskommunes Center for Natur og Miljø, der er tilsynsmyndighed, har tidligere oplyst, at der kommer en skriftlig redegørelse om sagen med udgangen af kommende uge.

Direktør Per Olesen, Bornholms Andelsmejeri, har ikke reageret på en henvendelse fra Bornholms Tidende. Direktøren har tidligere sagt til avisen, at det kun er kommunen, der udtaler sig til pressen om sagen.