Søholm lå på hjørnet af Grønnegade og Sneellemark, men i dag er bygningen væk og der er fuldt udsyn til Werner & Larsen på den anden side af Snellemark. Foto: Jacob Jepsen

Keramik fra Søholm siden 1835

TILBAGEBLIK

Fabrikken Søholm begyndte sin virksomhed i 1835 med at producere bornholmsk fajance og pottemagervarer. En stor del af produktionen var usigneret – og altså i dag anonym! Efter Søholms grundlægger Herman Wolffsen var det Hans Ancher Wolffsen, som sammen med en bror drev fabrikken 1887-1908. I disse år blev blandt andet jugendstilen med de ofte groteske former populære på fabrikken.

I 1908 overlod familien Wolffsen den daglige ledelse af fabrikken til keramikeren Carl Møller. Han købte Søholm i 1912, men Første Verdenskrigs vanskeligheder bevirkede, at han solgte virksomheden til en københavnsk grosserer i 1919, men selv fortsatte som bestyrer.

Fra 1929 blev fabrikken drevet som en fagforenings ejet virksomhed.

Søholm ejede de tre bygninger i Grønnegade. Bygningen på hjørnet blev opført i 1888 som forretning og fabrik. Den næste bygning er den ældste del af fabrikken, grundmuret i 1850’erne. Bindingsværksejendommen blev erhvervet af Søholm i 1930’erne.

Fabrikken Søholm blev grundlagt på privat initiativ i Grønnegade i 1835. Her havde fabrikken til huse, indtil man i 1989 kunne flytte ud til moderne lokaler på Lillevangsvej i Rønne. Fabrikken var indtil 1988 ejet af Keramisk Forbund i Danmark og fra da af SiD, Specialarbejderforbundet i Danmark. I 1929 købte Rønne Kommune fabrikken, et interessentskab, bestående af “Holst & Knudsen” og Keramisk Forbund lejede virksomheden og overtog driften af fabrikken, men købte fabrikken af kommunen i 1933 for at afbøde en voldsom borgerlig kritik af fabrikskøbet i byrådet.

Kilde: roennebyarkiv.com

Russisk besøg på Søholm Keramikfabrik i 1972. Foto: Algot Lindau