Naturens by vil give plads til insekterne

Aakirkeby har længe været i gang med en omfattende områdefornyelse. I sommer blev byens nye naturtorv anlagt. Blandt de næste punkter i områdeplanen er arbejdet med at binde naturtorvet sammen med Klintebakken, Natur Bornholm og naturen syd for byen. Ønsket er, at med sloganet "Aakirkeby naturligvis" gøre Aakirkeby til naturens by, og som led i den vision skal byen i fremtiden også være en oase for de ellers trængte bier og insekter.

OMRÅDEFORNYELSE

Aakirkeby har længe været i gang med en omfattende områdefornyelse. I sommer blev byens nye naturtorv anlagt. Blandt de næste punkter i områdeplanen er arbejdet med at binde naturtorvet sammen med Klintebakken, Natur Bornholm og naturen syd for byen. Ønsket er, at med sloganet “Aakirkeby naturligvis” gøre Aakirkeby til naturens by, og som led i den vision skal byen i fremtiden også være en oase for de ellers trængte bier og insekter.

– Vi vil gerne være den grønne, naturlige by, siger Bjarne Westerdahl, formand for Aakirkebytinget og medlem af den lokale områdefornyelsesstyregruppe.

– Nu er naturtorvet næsten færdigt, og så skal vi have skabt den her forbindelse mellem naturen og Aakirkeby centrum. Vi skal til at se på, hvordan vi får lavet nogle fornuftige linjer, der kan fungere som grønne områder i byen. Og så er det oplagt i den forbindelse at satse på at arbejde med naturlige beplantinger, som insektvenlige blomster, træer og buske, der kan stå forskellige steder, siger Bjarne Westerdahl.

Plads til truede arter

Han forklarer, at mange af planetens insektarter er truede blandt andet på grund af mangel på levesteder, og at det derfor vil være gavnligt for den lokale flora og fauna, hvis der i byen skabes rum til insekter og bier.

– Det handler om at plante blomster og arter, der er rige på pollen og nektar, og om at have vedvarende, grønne områder. Mange biarter overvintrer for eksempel i huler i jorden, og så går det ikke, at man pløjer sådan en blomsterstribe op. Desuden er der nogle sommerfugle, der binder sig til en enkelt planteart og bier, der specialiserer sig i et hente nektar fra én bestemt blomst, så det drejer sig om at beplante med nogle arter, der kan gavne mest muligt, siger Bjarne Westerdahl.

Bjarne Westerdahl. Foto: Berit Hvassum

Aakirkeby er allerede kendt som “Blomsterbyen”, og det går det øgede fokus på bierne hånd i hånd med.

– Hele det her områdefornyelsesprojekt er med til at brande byen. Vi vil gerne lægge vægt på, at naturen er det bærende element for Aakirkeby, siger Bjarne Westerdahl.

– Vi kan ikke slå os op på, at vi ligger ved kysten, som nogle af øens andre byer. Tilgengæld ligger vi her midt i det grønne. Vi har Almindingen i vores baghave, og Klintebakken ligger lige i udkanten. Så ønsket om at være bi- og insektvenlig er med til at cementere byens grønne image: Her er det naturen, man promoverer, siger han.

Håber på at så til foråret

De konkrete planer for, hvor og hvordan der skal plantes mere insektvenligt, er ikke klar endnu. I første omgang skal områderne, hvor byens grønne korridor skal ligge, udpeges, og først derefter kan man se, hvilke muligheder der ligger i at gøre de områder insektvenlige.

– Det handler om, at finde ud af, hvordan vi bedst får forbundet naturen og torvet. Det er med at skabe en sammenhæng, der gør, at vi får mest muligt ud af det hele. Forhåbentlig kan vi være så langt, at vi kan begynde og plante og så til foråret, siger Bjarne Westerdahl.

Nogle af pengene til at gøre Aakirkeby bi-venlig skal findes i budgettet for områdelsesfornyelsen, mens nogle omkostningerne måske skal dækkes på anden vis, forklarer Bjarne Westerdahl. Hvad det kommer til at koste at give plads til insekterne, kan man ikke sige noget endeligt om endnu.