Sådan så der ud på Rævehøjen for en måned siden. De to nyeste huse på den snoede villavej har sort tag, hvilket ikke var tilladt, før lokalplanen blev ændret sidste år. Tidligere var der krav om, at husene skulle udstyres med røde tegltag. Foto: Jens-Erik Larsen

Kommunen har solgt byggegrunde og svenskerhus

BOLIGER

De kommunale byggegrunde på Rævehøjen, der ligger på den ydre side af Nordre Ringvej, var i årevis vanskelige at få solgt. Sidste efterår tog kommunalbestyrelsen konsekvensen og lempede lokalplanens krav til udstykningen og tillod bygningerne et friere arkitektonisk udtryk. Noget tyder på, at lempelserne har virket, for nu er næsten alle grundene solgt. For et år siden havde kommunen stadig 11 ud af 14 grunde til salg.

Både Rævehøjen 2 og 4 er blevet solgt for 295.000 kroner, og køberne overtager grundene i henholdsvis marts og maj næste år. På det seneste er yderligere fire salgssager på Rævehøjen sat i proces, og der nu kun én grund tilbage til salg, oplyser kommunens administrationen til økonomi-, erhvervs- og planudvalget, der formelt skal godkende alle grundsalg. På kommunens portal for salg af byggegrunde fremstår to af de 14 grunde på Rævehøjen, nummer 6 og 7, ikke som solgte. De sælges for 275.000 og 375.000 kroner plus 47.375 kroner i kloaktilslutningsbidrag. Derudover har regionskommunen i Rønne blot to mindre grunde til salg. De ligger begge på Paradisvej over for lægehuset.

Byggeriet på Rævehøjen er kommet op i omdrejninger efter længere tids stampe. Foto: Jens-Erik Larsen

Det er også lykkedes kommunens ejendomsafdeling at afhænde et svenskerhus af bungalow-typen. Kalmarvej 12 har været i kommunens ejerskab, og kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2019 at sætte huset til salg og udbyde det for 975.000 kroner. En køber bød 900.000 kroner, og i september blev huset solgt administrativt med overtagelse i marts 2021. Halvdelen af nettoprovenuet, som ender på 842.100 kroner, når udgifter til selve salget er fraregnet, afsætter kommunen til at vedligeholde dens boliger.