Michael Ramgil boede på Bornholm fra 2004 til oktober 2019 og arbejdede med flygtninge i sin tid på øen. Arkivfoto: Allan Rieck

Fraflytter føler sig snydt af RVV: ‘Det er da mine penge’

Det fangede Michael Ramgils opmærksomhed, da han i august læste, at Rønne Vand og Varme (RVV) ville tilbageføre godt 43 millioner kroner til varmekunderne. Efter 15 år på Bornholm flyttede han i oktober 2019 til Frederiksberg.

– Jeg boede i et ret stort og dårligt isoleret hus i Rønne og havde faktisk en kæmpevarmeudgift. At den var så høj, gjorde noget ved min hverdag, og når man så læser, at de vil betale pengene tilbage, tænker jeg, "det er da mine penge".

VARMESTRID

Det fangede Michael Ramgils opmærksomhed, da han i august læste, at Rønne Vand og Varme (RVV) ville tilbageføre godt 43 millioner kroner til varmekunderne. Efter 15 år på Bornholm flyttede han i oktober 2019 til Frederiksberg.

– Jeg boede i et ret stort og dårligt isoleret hus i Rønne og havde faktisk en kæmpevarmeudgift. At den var så høj, gjorde noget ved min hverdag, og når man så læser, at de vil betale pengene tilbage, tænker jeg, “det er da mine penge”.

Han kontaktede RVV’s administraion og fik at vide over telefonen, at han som fraflytter ikke ville modtage sin del af pengene, selv om hensættelserne formelt blev foretaget i 2017 og 2018, mens Michael Ramgil boede i Rønne.

– Det undrede jeg mig så meget over, at jeg tilbage i august skrev til Rønne Varmeforsyning for at spørge, hvor mange penge det drejede sig om, men det kunne jeg ikke få at vide, fortæller han Bornholms Tidende.

Forleden kontaktede han igen RVV, efter at varmeselskabet havde meddelt, at de 43,3 millioner kroner ville blive tilbagebetalt over fjernvarmebetalingerne i december 2020 og marts 2021. Det sker, ved at aconto-betalingen i december for RVV’s kunder bliver på nul kroner. Det tilbageværende beløb modregnes i marts.

Michael Ramgil har selv gransket reglerne og refererer til “Vejledning om Energitilsynets praksis for afvikling af over- eller underdækning”, hvor der står, at et varmeforsyningsselskab “kan vælge at tilbageføre en overdækning bagudrettet til forbrugerne”, og det er denne model, han mener, RVV burde gøre brug af – også selv om det indebærer, at RVV skulle gå flere år tilbage i deres kundekartotek og finde ud af, hvem der boede i Rønne i de respektive år, hvor pengene blev hensat.

– Jeg er helt med på, at det er den nemme løsning, de har valgt. De bør tage den tunge gang, hvis de skal kunne se sig selv i spejlet, siger Michael Ramgil.

 

En dyr manøvre

I princippet kunne Rønne Vand og Varme have valgt at finde frem til tidligere kunder og tilbagebetale pengene til dem, som boede Rønne, da de blev hensat, fortæller direktør Erik Steen Andersen.

– Alting kan lade sig gøre, men det vil kræve at man skal åbne regnskaber, som er lukkede, og det ville være frygteligt dyrt. Vi ved jo ikke, hvor folk bor, så der vil gå mange penge til administration, siger Erik Steen Andersen, direktør i Rønne Vand og Varme, blandt andet som svar på kritikken fra Michael Ramgil.

Bornholms Tidende har spurgt Forsyningstilsynet, hvorfor der ikke stilles krav om, at tilbageførslen af pengene skal tilfalde forbrugerne på det oprindelige opkrævningstidspunkt.

I et skriftligt svar forklarer tilsynet, at de ikke har bemyndigelse til at fremsætte så specifikke krav.

”Forsyningstilsynet kan udelukkende tage stilling til, om varmevirksomhedernes valgte metoder for tilbageføring er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler. Vi har derimod med de gældende regler ikke mulighed for at stille specifikke krav til tilbageføringsmetoden, som f.eks. at tilbageførslen skal ske til forbrugerne fra opkrævningstidspunktet”.

 

Han er i kontakt med andre fraflyttere og forventer at gå videre med sagen, hvis RVV ikke ændrer praksis.

– Jeg skal undersøge, om der skal laves et civilt søgsmål, eller om man skal anmelde dem for tyveri. Det ved jeg ikke. Men jeg vil i hvert fald rådføre mig med nogen om, hvad der kan gøres. Der er jo rigtig mange, der har boet i Rønne-området i 2017 og 2018 og er flyttet fra kommunen. Eller de kan også være flyttet til Hasle. Og så synes jeg da, at det er virkelig nederen, hvis nogen, der er flyttet til Rønne i 2019, skal have de penge, som jeg har betalt.

Det, der er sket, efter at du er flyttet, er, at de penge, som RVV sparede dengang i 2017 og 2018 og gjorde dem i stand til at hensætte mange millioner, nu opkræves hos de nuværende kunder – og de kommer også til at betale ekstra næste år. Det vil sige, at prisen for 1 gigajoule varme siden marts har været 75 procent højere, end da du boede her.

– Det ved jeg godt. Den er jo totalt stukket af for dem.

Så derfor tror jeg, at nogen vil sige, at det er rimeligt, at de nuværende kunder får den tilbagebetaling?

– Det kan jeg godt sætte mig i, men det er også, fordi du indtager et metaperspektiv, som jeg som kunde slet ikke har brug for. Jeg har jo betalt en pris, som sort på hvidt var højere, end den burde have været. Man har hensat nogle penge, og så er det jo en overtaksering. Derfor tænker jeg, at de skal tilbage til kunderne, og der var jeg jo én af mange.