Det er på denne 1,5 hektar store mark, syd for Gudhjem Museum, at by- og museumsforeningen vil indrette en natur- og skulpturpark. Foto: Jacob Jepsen

Mark skal blive til attraktivt område for sommerfugle

Gudhjem By- og Museumsforening har fået 28.500 kroner i tilskud til den sommerfuglemark, foreningen planlægger at anlægge på en halvanden hektar stor mark syd og syøst for museet.

Det besluttede Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistoriske Råd på sit seneste møde den 9. november.

BIODIVERSITET

Gudhjem By- og Museumsforening har fået 28.500 kroner i tilskud til den sommerfuglemark, foreningen planlægger at anlægge på en halvanden hektar stor mark syd og syøst for museet.

Det besluttede Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistoriske Råd på sit seneste møde den 9. november.

By- og museumsforeningen ønsker at gøre marken, som hidtil er blevet brugt til at slå ensilagehø, til et nyt oplevelsesområde for Gudhjem Museums publikum og samtidig til et attraktivt område for vilde planter, sommerfugle og insekter.

Ifølge ansøgningen fra Gudhjem By- og Museumsforening er det tanken, at området også skal udtrykke en symbiose mellem kunst og natur, ved at nogle af museets skulpturer af anerkendte lokale kunstnere flyttes til naturområdet.

Tanken er endvidere, at der skal være offentlig adgang til arealet, som kan fungere som rekreativt område for både lokale og turister.

Foredrag og guidede ture

Konkret har by- og museumsforeningen søgt kunst- og kulturrådet om støtte til opstilling af tre informationstavler ved området, to foredrag om naturen i området, af biolog og ph.d. Michael Stoltze og to guidede ture i området i sommeren 2021 og igen i 2022.

Foredrag og ture, som skal være med til at tiltrække gæster til området og dermed til at give dem en større viden om naturen og kunsten. Viden, som skal give forståelse for vigtigheden af områder med biodiversitet og vild natur.

By- og museumsforeningen anfører også i sin ansøgning, at det er målet at engagere Gudhjems borgere, så der opstår et fællesskab om indsamling af frø fra vilde planter, udsåning og pasning af området.

Afslag på foldere

Udover støtten til infotavler, foredrag og guidede ture havde by- og museumsforeningen desuden søgt om støtte til at producere 2.000 informationshæfter med tekst og illustrationer af naturen og skulpturerne, således at der i alt blev søgt om et tilskud på 48.250 kroner. Det sidste ønske valgte kunst- og kulturrådet imidlertid ikke at efterkomme, og derfor blev der kun bevilget 28.500 kroner til projektet.

At by- og museumsforeningen ikke får hele det beløb, man havde søgt om, kommer imidlertid ikke til at bremse projektet nævneværdigt.

– Vi fortsætter som planlagt, og den eneste del, som vi ikke har finansieret, er informationsfolderne. Dem vil vi søge støtte til andre steder, fortæller formanden for Gudhjem By- og Museumsforening, Hans Jørgen Jensen til Bornholms Tidende.