Foto: Berit Hvassum

Leder: Pinlig tavshed fra Søfartsstyrelsen

LEDER

Hvad tænker du på, når du hører ordet søfartsstyrelse?

Måske noget med sikkerhed til søs, så passagerer, gods og personale kan transporteres sikkert rundt på verdenshavene. Og studerer man Søfartsstyrelsens såkaldt ”strategiske målbillede”, er det faktisk ganske præcist: ”Søfartsstyrelsen arbejder for at skabe sikkerhed til søs.”

Men læser man videre, står det klart, at styrelsen, der ligger under Erhvervsministeriet, også har en anden primær opgave. Erhvervsministeriet skal skabe Europas bedste rammer for at drive virksomhed - og Søfartsstyrelsen skal i forlængelse heraf sikre ”vækst i de maritime erhverv i Danmark.”

Hvorfor disse begrebsafklaringer? Fordi Bornholms Tidende den 29. september stillede nogle enkle og konkrete spørgsmål til Søfartsstyrelsen, som vi fortsat ikke har fået svar på. Det er nu 50 dage siden.

LEDER

Hvad tænker du på, når du hører ordet søfartsstyrelse?

Måske noget med sikkerhed til søs, så passagerer, gods og personale kan transporteres sikkert rundt på verdenshavene. Og studerer man Søfartsstyrelsens såkaldt ”strategiske målbillede”, er det faktisk ganske præcist: ”Søfartsstyrelsen arbejder for at skabe sikkerhed til søs.”

Men læser man videre, står det klart, at styrelsen, der ligger under Erhvervsministeriet, også har en anden primær opgave. Erhvervsministeriet skal skabe Europas bedste rammer for at drive virksomhed – og Søfartsstyrelsen skal i forlængelse heraf sikre ”vækst i de maritime erhverv i Danmark.”

Hvorfor disse begrebsafklaringer? Fordi Bornholms Tidende den 29. september stillede nogle enkle og konkrete spørgsmål til Søfartsstyrelsen, som vi fortsat ikke har fået svar på. Det er nu 50 dage siden.

De stillede spørgsmål handler om de vurderinger Søfartsstyrelsen afgav efter de dramatiske undvigemanøvrer fra hurtigfærgerne Express 1 og Express 2 natten mellem lørdag den 4. juli og søndag den 5. juli i farvandet mellem Rønne og Ystad.

Søfartsstyrelsen fastslog, at der ikke var sket en overtrædelse af søvejsreglerne: “Vi har ikke kunnet konstatere en overtrædelse af søvejsreglerne som sådan”, lød det.

 

Foreløbigt har det taget
præcis 50 dage ikke at svare.
Det er jo et helt lille jubilæum

 

Men Jan Askholm, studierektor på Svendborg International Maritime Academy, udtalte modsat, at der blev foretaget nogle uhensigtsmæssige manøvrer, som strider direkte mod en regel fra 2003:

“… enhver kurs- eller fartændring skal være stor nok til, at den er helt tydelig for det andet skib, der observeres visuelt eller ved radar”. Og Express 1’s to kursændringer på to-tre grader er ikke tydelige nok til, at den kan ses fra det andet skib, altså Express 2″, konkluderede Jan Askholm – der understregede:

“Så efter min bedste overbevisning er den manøvre, Express 1 foretager, klart i modstrid med den skærpelse af regel 8a, som blev indført i 2003”.

Bornholms Tidende har helt tilbage til den 29. september spurgt Søfartsstyrelsen til de to vidt forskellige konklusioner som henholdsvis styrelse og fagekspert kommer frem til.

Hvordan kan man på baggrund af præcis de samme observationer henholdsvis nå frem til at reglerne ”som sådan” ikke er overtrådt – og at de klart fremstår overtrådt?

Hvis Søfartsstyrelsen vægter hensynet til sikkerheden højt, så er det et meget vigtigt spørgsmål at svare på. Foreløbig har det taget præcis 50 dage ikke at svare. Det er jo et helt lille jubilæum. Og hvad svarer styrelsens direktionssekretariat, når vi rykker for et svar?

Citat:

”Tak for din mail. Beklager, at det tager tid med svar på jeres spørgsmål fra 29. september. Jeg ser på det og vender tilbage.”

Vi er nødt til at konkludere, at det ikke er godt nok. Færgerne er bornholmernes livsnerve. Det var meget tæt på et alvorligt sammenstød, og vi har ikke en sammenhængende og troværdig vurdering af det samlede forløb endnu.