Bornholm har allerede to solcelleparker. Billedet her er fra den i Stenseby, der blev aktiveret i 2018. Arkivfoto: Allan Rieck.

Klagenævn underkender plan for solcellepark: ‘Der er masser af alternative steder’, siger nabo

Et anlægsprojekt, der skulle have etableret en 23 hektar stor solcellepark på Kannikegårdsvej ved Balka, bliver alligevel ikke til noget.

Planerne, der kom på tegnebordet efter ansøgning af energiselskabet SE Blue Renewables i 2016, blev indskrevet i et kommunalplantillæg og en lokalplan i 2018, som dengang blev vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Naboerne i området klagede over vedtagelsen til Planklagenævnet, der siden behandlede sagen med det udkomme, at nævnet 6. august i år ophævede kommunalbestyrelsens vedtagelse og gjorde planerne for anlægget ugyldige.

Alt det orienteres Økonomi-, erhvervs- og planudvalget om til et udvalgsmøde i dag.

ENERGI

Et anlægsprojekt, der skulle have etableret en 23 hektar stor solcellepark på Kannikegårdsvej ved Balka, bliver alligevel ikke til noget. Planerne, der kom på tegnebordet efter ansøgning af energiselskabet SE Blue Renewables i 2016, blev indskrevet i et kommunalplantillæg og en lokalplan i 2018, som dengang blev vedtaget af kommunalbestyrelsen. Naboerne i området klagede over vedtagelsen til Planklagenævnet, der siden behandlede sagen med det udkomme, at nævnet 6. august i år ophævede kommunalbestyrelsens vedtagelse og gjorde planerne for anlægget ugyldige. Alt det orienteres Økonomi-, erhvervs- og planudvalget om til et udvalgsmøde i dag.

Anlægget af solcelleparken berørte 17 naboejendomme på Kannikegårdsvej, og flere af naboerne gik sammen i en protestgruppe, der sammen udarbejdede klager til Planklagenævnet. En del af klagerne gik på, at solcelleparken med en placering, der er tættere på kysten end 1,7 kilometer skulle være blevet opført inden for kystnærhedszonen, hvilket kommunalbestyrelsen altså gav grønt lys for, da den vedtog plantillægget.

Planklagenævnet har efter at have taget imod de indsendte klager vurderet, at der ikke har ligget en særlig planlægningsmæssig begrundelse for, at solcelleanlægget skulle ligge lige netop inden for den zone, ligesom at kommunen heller ikke har undersøgt, om der skulle være alternative placeringsmuligheder uden for zonen.

Til det oplyser regionskommunen, at det ikke har været relevant at undersøge andre steder at placere byggeriet, da SE Blue Renewables kun var interesseret i at bygge på lige netop den jord, fordi selskabet allerede havde indgået en forhåndsaftale om anlægget med grundejeren.

 

Solcelleparken på Kannikegårdsvej skulle efter planerne være bygget på et 23 hektar stort areal.

 

Tilfredse naboer

Det korte af det lange er, at Planklagenævnet har underkendt kommunalbestyrelsens vedtagelse, og at naboerne til grunden på Kannikegårdsvej altså ikke kommer til at skulle bo med udsigt til en ny solcellepark.

Det er Josva Kleist godt tilfreds med. Han er en af de berørte naboer, og var en af dem, der stod i spidsen for protestgruppen, da planerne var i høring for et par år siden.

– Som nabo er jeg glad for, at jeg ikke får en solcellepark som nabo, for jeg synes bestemt ikke, de er kønne, siger Josva Kleist, der er glad for, at protestgruppen har fået medhold af Planklagenævnet.

– Der er masser af alternative steder, hvor man kan placere solceller, hvor man generer meget få. Her er der 17 ejendomme, der bliver berørt. Kommunen har en lang række tage, hvor man kunne placere solceller. Det skulle man måske undersøge nærmere, siger Josva Kleist.

SE Blue Renewables blev i december 2019 opkøbt af Eurowind Energy A/S. Bornholms Tidende har forsøgt at få en kommentar fra selskabet.

Bornholm har to solcelleparker, der tilsammen leverer strøm til 7.000 husstande. De solcelleparker er ejet af det schweiziske selskab Re-cap.