Demonstrationen vil foregå foran domhuset i Rønne og ved bålhytten i Nordskoven, hvor Philip Mbuji Johansen blev fundet dræbt. Foto: Klaus Holsting

Black Lives Matter vil demonstrere mod racisme i Rønne

Under overskriften "I can't breathe, Bornholm Demo" planlægger den anti-racistiske organisation Black Lives Matter Denmark en demonstration foran domhuset på Store Torv i Rønne.

Den skal ifølge arrangørernes indbydelse finde sted den 1. december klokken 14.30, samtidig med, at der forventes at falde dom i nævningesagen mod de to brødre, som er tiltalt for drabet på den 28-årige, dansk-tanzanianske Philip Mbuji Johansen. Han blev natten til den 23. juni dræbt ved en bålhytte i Nordskoven nord for Rønne.

Om formålet med demonstrationen skriver arrangørerne af demonstrationen på Black Lives Matter Denmarks facebookside, at man "kræver retfærdighed og konsekvenser for lynchningen af Philip Mbuji Johansen".

DEMO

Under overskriften “I can’t breathe, Bornholm Demo” planlægger den anti-racistiske organisation Black Lives Matter Denmark en demonstration foran domhuset på Store Torv i Rønne.

Den skal ifølge arrangørernes indbydelse finde sted den 1. december klokken 14.30, samtidig med, at der forventes at falde dom i nævningesagen mod de to brødre, som er tiltalt for drabet på den 28-årige, dansk-tanzanianske Philip Mbuji Johansen. Han blev natten til den 23. juni dræbt ved en bålhytte i Nordskoven nord for Rønne.

Om formålet med demonstrationen skriver arrangørerne af demonstrationen på Black Lives Matter Denmarks facebookside, at man “kræver retfærdighed og konsekvenser for lynchningen af Philip Mbuji Johansen”.

Det uddybes med en fordømmelse af, hvad arrangørerne betegner som “politiets forudfattede afvisning uden så meget som at overveje racisme”, og en fordømmelse af “statsanklagerens skamløse partiskhed og benægtelsen af sagens åbenlyse racisme i turismens navn”.

Black Lives Matter Denmark skriver desuden i indbydelsen, at man “fordømmer mediernes gentagne tilsværtning af Philip Mbuji Johansen uden beviser og retfærdig rettergang” og at “systemet FORTSÆTTER med at bringe danske etniske minoriteter i fare ved at muliggøre og bemyndige fremtidige mordere”.

Black Lives Matter har arrangeret fælles bustransport til Bornholm fra Folkets Hus i Stengade på Nørrebro i København og oplyser, at deltagerne i demonstrationen forventes at bære helt sort tøj, ligesom det anbefales at deltagerne bærer beklædning i flere lag, så de kan opholde sig udendørs en hel dag.

Demonstration flere steder

Af indbydelsen til demonstrationen fremgår det desuden at arrangørerne planlægger, at demonstrationen både skal foregå ved domhuset i Rønne og ved bålhytten i Nordskoven, hvor Philip Mbuji Johansen blev fundet dræbt.

Hvad der skal foregå når demonstrationen begynder ved domhuset, fremgår ikke af indbydelsen, men på et senere tidspunkt på dagen skal der ifølge indbydelsen nedlægges en krans ved bålhytten i Nordskoven, hvor der også skal foregå en såkaldt “Lie Down”. Det er en happening, hvor demonstrationens deltagere lægger sig ned på jorden i otte minutter og 46 sekunder for at symbolisere den tid, som den afroamerikanske George Floyd, der i maj 2020 blev dræbt af politiet under en anholdelse i Minneapolis i USA, lå på jorden med en betjents knæ på halsen, inden han døde af kvælning, fordi betjentens knæ forhindrede ham i at trække vejret.

Om der vil være tale om et demonstrationsoptog gennem Rønne mod Nordskoven, eller om deltagerne vil blive kørt i bus, når demonstrationen skal transportere sig fra domhuset til bålhytten, fremgår ikke af indbydelsen.

Ingen corona-restriktioner

Hos Bornholms Politi oplyser vicepolitiinspektør Hans-Henrik Dam, at man endnu ikke har modtaget en anmeldelse af demonstrationen, og at man derfor ikke kan udtale sig yderligere om arrangørernes planer.

Af Ordensbekendtgørelsen fremgår det imidlertid at demonstrationer skal anmeldes til politiet senest 24 timer før, de skal finde sted.

Hans-Henrik Dam oplyser desuden, at demonstrationen vil være omfattet af Grundlovens bestemmelser om forsamlingsfrihed, der sikrer borgernes “ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede”.

Og fordi demonstrationer er såkaldt politiske eller meningsbefordrende arrangementer, som er omfattet af Grundloven, er de ikke omfattet af nogle af de begrænsninger, der i øjeblikket er gældende for at begrænse udbredelsen af covid-19.

Således er Black Lives Matter Denmarks annoncerede demonstration ikke omfattet af forbuddet mod at samles mere end 10 personer på offentlige områder.

Ingen kommentarer

Bornholms Tidende ville gerne have haft en talsperson fra Black Lives Matter Denmark til at uddybe de anklager, som arrangørerne i indbydelsen rejser mod politiet, statsadvokaten, medierne og retssystemet.

Vi ville desuden gerne give Black Lives Matter Denmark mulighed for at uddybe demonstrationens formål, samt at fortælle yderligere om det program for demonstrationen, somarrangørerne har planlagt. Imidlertid har Black Lives Matter Denmark ikke besvaret avisens henvendelser på organisationens facebookside.

 

Forsamlingsfrihed

I Grundlovens paragraf 79 sikres det, at borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

Grundlovens paragraf 79 hænger tæt sammen med samme lovs paragraf 77 og 78. Disse tre paragraffer beskriver de klassiske frihedsrettigheder: Retten til at tale frit, retten til at danne foreninger og retten til at forsamle sig. Paragraf 79 sikrer, at alle personer, der opholder sig i landet, har ret til at holde møder eller demonstrere. De må blot ikke have våben.

Politiet har ret til at overvære de offentlige møder. Hvis mødet foregår i det fri, kan politiet forbyde det, men kun hvis der er ‘fare for den offentlige fred’. Det kan være, hvis der eksempelvis er trusler om omfattende uroligheder mellem demonstranter og andre grupper mennesker. Politiet kan dog forlange at få et møde flyttet til et andet sted, hvis mødet forstyrrer trafikken væsentligt eller er til stor gene for andre.

Man skal ikke bede politiet om tilladelse til at holde møde. Men hvis man f.eks. planlægger at holde en demonstration i det fri, skal man give politiet besked i forvejen. Man skal ‘anmelde’ demonstrationen ved at fortælle mødetidspunktet, ruten og mødestedet. Det skal ske senest 24 timer før, demonstrationen går i gang. Gør man ikke det, risikerer man at få en bøde. Men demonstrationen bliver ikke ulovlig af den grund.

Kilde: ft.dk