Foto: Jens-Erik Larsen

Ændrede regler kan give stor ekstraregning: Grønne busser risikerer at blive meget dyrere for BAT

Det kommer til at koste BAT 4,5 millioner kroner mere, end man først troede, hvis Bornholm får del i statens tilskudsmidler til mere miljøvenlige busser. BAT's egenbetaling for at være en del af projektet vil i så fald blive mere end fordoblet.

Pengene bliver delt ud af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Og efter at BAT søgte penge fra puljen i sommer, har styrelsen ændret spillereglerne for de kommunale busselskaber, der får del i pengene.

ELBUSSER

Det kommer til at koste BAT 4,5 millioner kroner mere, end man først troede, hvis Bornholm får del i statens tilskudsmidler til mere miljøvenlige busser. BAT’s egenbetaling for at være en del af projektet vil i så fald blive mere end fordoblet.

Pengene bliver delt ud af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Og efter at BAT søgte penge fra puljen i sommer, har styrelsen ændret spillereglerne for de kommunale busselskaber, der får del i pengene.

Derfor er kommunalbestyrelsens økonomiudvalg før sit møde i dag blevet orienteret om, at der kommer en ekstraregning, hvis styrelsen i København også kigger Bornholms og BAT’s vej, når den beslutter hvem pengene skal gå til. På bundlinjen står, at projektet bliver mere end dobbelt så dyrt for Bornholm, hvis staten bevilger en del af pengene til de fire elbusser, som BAT gerne vil bruge som bybusser i Rønne.

“Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har specificeret tilskudsbetingelserne, så der alene kan tildeles tilskud på 75 procent til merprisen for den grønne løsning. I sagsfremstillingen fra juni 2020 var antagelsen, at der kunne søges om tilskud til 75 procent af hele projektet”, oplyser kommunens koncerndirektør Claus Steensgaard Jensen.

“BATs egenbetaling i projektet øges med 4.538.419 kroner og samlet udgør 7.663.419 kroner”, gør han nu regnebrættet op til.

Grønt projekt får afslag

En dårlig nyhed kommer sjældent alene, så også på et andet punkt er virkeligheden netop gået Bornholm og BAT imod.

Sammen med Beof, Danmarks Tekniske Universitet og et stort europæisk energiselskab søgte BAT i april om penge fra en EU-kasse, der sigter mod at bruge brint til at gøre øer CO2-neutrale. Men det bliver der ikke noget af, i hvert fald ikke i denne ombæring, for EU har netop givet afslag til det bornholmske projekt.

Da EU skulle vælge mellem ansøgerne, brugte man et pointsystem, og her scorede det bornholmske projekt ikke højt nok. Det opnåede 8,5 point, hvor kravet for at få penge var 10.

Det præcise afslag fra EU bliver ikke lagt offentligt frem, fordi det involverede energiselskab har bedt om at få det hemmeligholdt, da det rummer forretningshemmeligheder. Men overordnet lagde det bornholmsk baserede projekt op til at lease for få brintbusser, ligesom det i EU’s øjne ikke havde fokus nok på transportdelen.

Hvor de tilknyttede brintanlæg nærmere skulle placeres, stod heller ikke EU tilstrækkeligt klart, ligesom EU heller ikke fandt projektet tilstrækkeligt nyskabende og innovativt.

Samtidig roser EU dog også flere dele af det projekt, der blev lagt frem. For eksempel placeringen af projektet på Bornholm og at regionskommunen var tiltænkt en så fremtrædende rolle, som der var lagt op til.