Diana Kaiser tiltrådte som ledende overlæge på medicinsk afdeling i september. Dengang var der ikke maskepligt på Bornholms Hospital og landets øvrige sygehuse, men i dag er det et krav, at man i alle situationer skal bruge mundbind eller visir, når man færdes på hospitalet. Arkivfoto: Jacob Jepsen

Hospitalet har fået remdesivir på apoteket: ‘Vi er helt klar til bølge to’

På tærsklen til vinteren med uvisheden om, hvordan pandemien iblandt os kommer til at udvikle sig i kulden, føler Bornholms Hospital sig godt rustet til at tage imod flere patienter med covid-19, hvis det skulle blive aktuelt.

SUNDHED

På tærsklen til vinteren med uvisheden om, hvordan pandemien iblandt os kommer til at udvikle sig i kulden, føler Bornholms Hospital sig godt rustet til at tage imod flere patienter med covid-19, hvis det skulle blive aktuelt.

– Vi er fuldstændig klar til en bølge to. Med værnemidler, udstyr og medicin, siger Diana Kaiser, ledende overlæge på medicinsk afdeling.

Inden interviewet skydes i gang, er der dog én ting, overlægen vil sætte på plads:

– Jeg vil gerne pointere, at det vigtigste selvfølgelig er, at vi fortsat holder os til alle de gode anbefalinger og undgår, at smitten stiger yderligere, siger Diana Kaiser og opremser de velkendte modtræk mod smittespreding; “hold afstand, brug sprit og masker, mindsk social omgang”.

Ikke ukendt størrelse nu

Siden første bølge i foråret har sundhedsvæsenet fået en større forståelse for virussen, og responsen vil derfor blive lidt anderledes denne gang.

– Heldigvis har vi lært en del siden foråret. Covid er ikke længere denne ukendte størrelse. Vi er blevet klogere på forløbet og ved meget mere om sygdommens udvikling over tid, siger Diana Kaiser.

Som eksempel nævner hun sygdomsforløb, der tager en så alvorlig drejning, at virussen påvirker hjertet.

– Siden foråret har vi lært en del om, hvad vi kan holde øje med for at spotte denne type forløb, siger hun.

Lægerne er desuden blevet mere vidende om, at vejrtrækningens frekvens og udviklingen af iltmætningen i blodet er parametre, der er vigtige at følge tæt hos patienter med covid-19. Specielt når denne slags målinger og blodprøver tænkes sammen med de sygdomme, som patienterne måtte lide af i forvejen, kan hospitalets læger foretage bedre risikovurderinger end i foråret, forklarer Diana Kaiser.

– I foråret havde vi endnu ikke gjort os disse erfaringer om, hvordan sygdommene hænger sammen – især, hvis man fejler flere ting samtidig, siger Diana Kaiser og tilføjer:

– Vi ved, at det er en alvorlig sygdom, ikke mindst når man fejler flere andre kroniske sygdomme.

Remdesivir

Samarbejdsaftalerne med Rigshospitalet og det københavnske hospitals infektionsmedicinske afdeling er i de forgangne måneder udvidet. Ligesom i foråret kan bornholmske patienter med covid-19 bliver fløjet til København.

– Hvis vi skulle have patienter i respirator, har vi en aftale med Riget om, at vi kan overflytte dem, så vi hele tiden har plads til nye patienter, som eventuelt har behov for at blive koblet til en respirator, fortæller overlægen.

Et nyt behandlingsmiddel, remdesivir, er også blevet introduceret i de seneste måneder.

– Remdesivir har vi stående på apotektet, og vi er klar til at bruge det, siger Diana Kaiser.

Remdesivir var ikke på markedet under første bølge af epidemien, forklarer overlægen om det bredspektrede, antivirale lægemiddel, der får mange covid-19-patienter til at komme sig hurtigere.

– Man prøvede i foråret forskellige andre behandlingstiltag med medicin, men denne antivirale behandling mod coronavirus er først kommet i løbet af sommeren.

Har patienter indlagt på Bornholms Hospital fået behandling med remdesivir?

– Ja, der har været indlagt nogle, som har fået det.

Normal drift – med masker

I modsætning til i marts og april, hvor al ikke-akut aktivitet på landets hospitaler blev sat på pause, fungerer Bornholms Hospital normalt.

Der er ingen begrænsninger i forhold til at modtage patienter i ambulatorierne eller afvikle planlagte operationer.

– Så driften er ikke indskrænket for øjeblikket, siger Diana Kaiser.

Til gengæld vil den visuelle oplevelse på hospitalet være markant anderledes.

– Du vil se personale med masker og visir overalt på hospitalet. Det er kun i specialtilfælde, at man kan undgå at have det på. Der vil altid bruges værnemidler i kontakt med patienter – og også i vores kontakt med hinanden, siger den ledende overlæge.

I oktober indførte sundhedsmyndighederne maskepligt på sygehusene, så denne ændring er stadig forholdsvis ny. Under samtaler med børn eller demensramte ældre, hvor synlige ansigtsudtryk er afgørende for at kunne kommunikere med patienten, vil personalet bruge visir i stedet for masker, fortæller Diana Kaiser.

Gæster på skal naturligvis også bære mundbind, visir eller maske, og for at reducere smitterisikoen er besøg begrænset til én kontaktperson.

Skulle epidemien for alvor blusse op, er Bornholms Hospital som i foråret klar til at oprette et særligt covid-afsnit og dedikere mange medarbejdere til behandlingen af patienter med sygdommen. Kapaciteten kan tilpasses, alt efter hvor udbredt smitten er, og på den måde har hospitalets planer ikke ændret sig nævneværdigt, fortæller Diana Kaiser.

– Vi har en beredskabsplan, der består af flere trin, og vi er både klar til at udvide med personale og, hvis nødvendigt, også antallet af senge, sådan at vi ligesom i foråret kan oprette en særskilt afdeling, siger hun.

Har I nogen med indlagt med covid-19 netop nu?

– Det må jeg ikke sige noget om. Vi er meget et lille samfund, så det må jeg ikke udtale mig om.

Jeg har et spørgsmål i samme familie. Kan du oplyse, hvor mange bornholmere der er døde med covid-19 under pandemien?

– Du har ret i, at det er det samme svar, og jeg kan ikke udtale mig om konkrete tal. Men jeg kan sige, at der har været få tilfælde. Om det har været to eller fem, må jeg ikke gå nærmere ind i. Det er inden for det spektrum, vi bevæger os i. Fordi vi er et lille samfund, er det selvfølgelig meget personfølsomme oplysninger, og der må tages hensyn til familierne, der er påvirket af dødsfald.