Rønne Vand og Varme. Foto: Berit Hvassum

Varmekunder i Rønne slipper for betalinger i december og marts

VARMESTRID

Rønne Vand og Varmes (RVV) kunder skal ikke betale for varme i december, da selskabet tilbagefører 43,3 millioner kroner til andelshaverne. Dette beløb vil blive modregnet over de to kommende aconto-indbetalinger, meddeler RVV.

“Et gennemsnitshus vil få tilbageført cirka 5.000 kroner pr. 10. december. Og cirka 3.500 kroner pr. 10. marts 2021”, oplyser RVV i en pressemeddelelse.

Det forbrugerejede selskabs kunder skal fortsat betale for vand og afløb.

De seneste år har varmekunderne betalt mere for varmen, end det kostede RVV at købe den hos Bornholms Energi og Forsyning el-produktionsselskab, BEP. Pengene blev i første omgang hensat til fremtidige investeringer på BEP’s kraftvarmeværk, men i august besluttede RVV at tilbageføre pengene til kunderne. Det skete, efter at Forsyningstilsynet afgjorde, at RVV havde indregnet henlæggelserne i varmepriserne i strid med varmeforsyningslovens regler.

Jule- og forårsrabatten falder på et tørt sted. Fjernvarmekunderne i Rønne og Knudsker har i 2020 været nødt til at justere deres budgetter og flytte flere penge over til udgiftsposten “vand og varme”, fordi den forbrugsafhængige del af varmeprisen i marts steg med 75 procent.

Prikker til dårlig Beof-økonomi

Prisudviklingen hænger tæt sammen med RVV’s langvarige strid med Beof.

I mandagens pressemeddelelse prikker direktør Erik Steen Andersen og bestyrelsesformand Ingolf Lind-Holm endnu engang til folkene i spidsen for den kommunalt ejede energikoncern.

“I vores pressemeddelelse af d. 19. august 2020 meddelte vi, at vi gennem nogen tid havde overvejet, om det var i andelshavernes interesse at betale et større millionbeløb til Bornholms El Produktion A/S for en råderet over varmeproduktionen på blok 6. Årsagen var BEP’s tilsyneladende meget dårlige økonomi. Perioden efter 19. august til kommunalbestyrelsens beslutning om at give Beof tilladelse til at sælge elnettet har vist, at vores antagelse desværre var mere rigtig, end vi havde håbet. Vi er derfor fortsat glade for beslutningen om at tilbageføre 43,3 mio. kr. til andelshaverne i Rønne Varme A/S”, skriver RVV’s ledelse i en pressemeddelelse.