Der går formentlig år, før Grønbechs Hotel bliver udvidet. Foto: Jacob Jepsen

Hotellet har fået tilladelse til en ekstra etage – men udvidelsen er ikke lige om hjørnet

BYGGERI

– Nu trækker vi lige vejret, inden vi konkret tager fat på udvidelsen. Dels skal kommunalbestyrelsens krav tilgodeses, og dels skal byggeriet indpasses i hotellets daglige drift, så det er næppe realistisk, at vi kommer i gang med byggeriet før i 2023.

Det fortæller chefen for såvel hoteldriften som hotellets restaurant Vilhelm på Grønbechs i Allinge, Mathias Sejer Sørensen, der fra sit hjem i Østermarie oplyser, at man foreløbig koncentrerer sig om den kommende sæson, der som planlagt åbner 31. marts.

– Og da det er helt urealistisk at have byggerod i sæsonen, så er der jo ikke så farligt mange måneder tilbage af året at gøre godt med. Det skal vi nu til at vurdere nærmere. Men naturligvis er det en stor lettelse, at vi nu har fået de nødvendige godkendelser til at gå videre.

En ekstra etage

Hotellets planer går ud på at tilføje en ny værelsesetage, en tagterrasse og nogle meget små altaner på facaden. Projektet vil øge hotellets værelsesantal fra 21 til 29. Men kommunalbestyrelsens godkendelse er ledsaget af nogen specifikke krav til byggeriet.

Tagterrassen skal forsynes med en mindst 2,75 effektiv barriere frem til hotellets facade for at hindre indkig til naboerne. Og de planlagte altaner må maksimalt have en dybde af 25 centimeter. Ikke alene for at hindre indbliksgener, men også af æstetiske hensyn.

Endelig skal hotellet sørge for, at der i forbindelse med det øgede antal værelser etableres fire nye parkeringspladser i Allinge maksimalt 800 meter fra ejendommen. Det kan for eksempel ske på lejet grund, hvis ikke der er plads på hotellets egen matrikel.

Danmarks “politiske hotel”

Siden 2014 har Grønbechs Hotel været ejet af den politiske netavis Altinget, som har renoveret de forfaldne bygninger og omskabt komplekset til “Danmark politiske hotel”. Grønbechs Hotel drives på indtægter fra først og fremmest det fortsat voksende folkemøde.

Men hotellets sæson har hidtil strakt sig fra omkring 1. april til midt i oktober. Til Folkemødet danner hotellet blandt andet rammen om en række scener med politiske debatter, ligesom hotellet forår og efterår er skueplads for en lang række netværksmøder arrangeret af Altinget.

Og hotellets betydning for netop folkemøderne – og dermed mulighederne for vækst og arbejdspladser i Allinge – har været et tungtvejende argument for kommunalbestyrelsens flertal i afgørelsen af – trods borgerindsigelser – at dispensere fra områdets bevarende lokalplan.