Døde fisk efter forureningen af Præstegårdsmosen. Foto: Berit Hvassum

Efter forurening af Præstemosen: Kommunen overvejer politianmeldelse mod mejeriet

MILJØ

Inden udgangen af den kommende uge 49 forventer regionskommunen at have fuld klarhed over, hvordan det kunne lade sig gøre, at store mængder processpildevand med mælk, fedt og valle fra Bornholms Andelsmejeri via en regnvandsledning blev skyllet ud i Præstemosen i Klemensker med omfattende fiskedød til følge.

Det oplyser Michael Brandt-Bernbom, chef for kommunens center for natur og miljø.

Kommunen overvejer, om mejeriet skal politianmeldes og dermed risikere et retsligt efterspil. Lige nu arbejder center for miljø på en skriftlig redegørelse og udredning af sagen.

– Det er en både kompliceret og tidskrævende opgave, som vi håber at kunne have afsluttet inden udgangen af uge 49, skriver Michael Brandt-Bernbom i en mail til avisen.

Han kan ikke på nuværende tidspunkt gå i detaljer med, hvad man i kommunen indtil videre ved om den eller de konkrete årsager til miseren.

– Efter vores umiddelbare vurdering er der sket en sammenblanding af regnvand og procesvand, altså procesvand er kommet over i regnvandssystemet uden om rensningen, og det må ikke kunne ske, siger Michael Brandt-Bernbom til avisen.

Forureningen gik ifølge kommune i første omgang værst ud over den 1.500-2.000 kvadratmeter kunstige sø bag BAF-siloerne.

Kommunen påbød at søen skulle renses for at hindre forureningen i at spredes yderligere til forbundne vandløb og søer, herunder Præstemosen. Oprensningen er blevet gennemført og blev torsdag den 12. november godkendt af regionskommunen.

Mads Hansen, der ejer siloerne i Klemensker, ejer sammen med menighedsrådet i Klemensker søen bag ved siloerne. Etter hans vurdering har der ikke været fiskeliv i søen, så derfor har forureningen ikke gjort den store skade på miljø og dyrelivet her.

Det sumpede område bag siloerne blev gravet ud til sø for omkring to år siden, primært for at komme en voldsom rotteplage fra området til livs, fortæller Mads Hansen.

Sikring af regnvandsledningerne

Den 10. november sendte kommunens spildevandsmyndighed et påbud til andelsmejeriet om at sikre – lukke for – deres regnvandsledninger, så der ikke umiddelbart kan ske en gentagelse af den uhensigtsmæssige udledning af procesvand til vandløb og søer, og det er også sket, oplyser chefen for kommunens center for natur og miljø.

Formålet med de ovennævnte påbud er at sikre, at produktionen på mejeriet kan fortsætte uden risiko for en gentagelse af hændelsen fra den 3. november, skriver Michael Brandt-Bernbom i mailen til Bornholms Tidende.

En sten

Direktør Per Olesen, Bornholms Andelsmejeri, har tidligere sagt til TV2/Bornholm, at årsagen til forureningen er, at regnvand og spildevand er blevet blandet sammen.

“Der er kommet en sten ind i vores procesvand, og det har spærret et afløb, og så er det steget op i en brønd, og så er det desværre løbet ind i vores overfladevandsystem,” sagde Per Olesen til TV2/Bornholm.

Direktøren har ikke ønsket at kommentere sagen overfor Bornholms Tidende.

Omfattende forurening

Ifølge Michael Brandt-Bernbom har forureningen gjort stor skade på fiskelivet i Præstemosen.

Præstemosen er blevet væsentligt påvirket af den uhensigtsmæssige udledning af procesvand, hvilket blandt andet kan ses på, at der er konstateret mange døde fisk i Præstemosen.

Udledningen har dog ikke påvirket Præstemosen i samme omfang som den oprensede sø, skriver Michael Brandt-Bernbom i en mail til redaktionen og fortsætter:

“Det er vores vurdering, at økosystemet i Præstemosen retter sig over tid, og at dette vil påvirke oplevelsen af søen, mens den pågår. Men der er på nuværende tidspunkt ikke noget vi kan gøre fra kommunens side for at øge hastigheden på denne proces.”