Det Bornholmske Hjemmeværns nye chef, Nicolai Abildgaard (tv), og Holger Fuglsang-Damgaard, ny chef for hjemmeværnets frivillige stab. Foto: Det Bornholmske Hjemmeværn

Tidligere chef er overgået til at være frivillig

Holger Fuglsang-Damgaard har været ansat i hjemmeværnet i 36 et halvt år, og i halvdelen af tiden har han været chef for Det Bornholmske Hjemmeværn. Nu er han blevet frivillig hjemmeværnsmand på Bornholm og er gået fra at være oberstløjtnant til nu at være kaptajn.

FORSVAR

Holger Fuglsang-Damgaard har været ansat i hjemmeværnet i 36 et halvt år, og i halvdelen af tiden har han været chef for Det Bornholmske Hjemmeværn. Nu er han blevet frivillig hjemmeværnsmand på Bornholm og er gået fra at være oberstløjtnant til nu at være kaptajn.

– Der ydes en imponerende frivillig indsats i hjemmeværnet, og den vil jeg gerne være en del af. De er klar til at stille op på ingen tid for at gøre en indsats for samfundet, og de dækker hele landet, siger Holger Fuglsang-Damgaard.

– Jeg vil være frivillig, fordi jeg gerne vil være med til at styrke hjemmeværnet med det, jeg kan, og så glæder jeg mig til at se tingene fra den frivillige side. Det er også en lidt lettere måde at gå af på, for nu bevarer jeg en forbindelse til hjemmeværnet, siger den tidligere chef.

På pension

Holger Fuglsang-Damgaard skulle gå på pension i efteråret i forbindelse med, at han blev 61 år. Han blev pr. 1. september afløst af Nicolai Abildgaard som ny chef for Det Bornholmske Hjemmeværn og garnisonskommandant på Bornholm.

Kan det ikke blive en speciel situation nu, hvor du efter mange år som chef er blevet en af de mange frivillige og er på lige fod med dem?

– Jeg skal ikke være den gamle chef, der skal træffe afgørelser på distriktets vegne. Det er den nye chef, der skal det. Det har man fundet ud af med det samme. Jeg har ingen problemer med det, og jeg går ind på lige fod med de andre frivillige.

Den frivillige stab

Holger Fuglsang-Damgaard er netop blevet udnævnt som chef for den frivillige stab (ledelse, red.):

– Den frivillige stab stiller og uddanner nogle frivillige til at være med til at styre distriktet, når vi aktiverer det hele. Det vil sige, at man er chefens og de ansattes forlængede arm, fordi de ikke er så mange. Vi er en stab, der kan lave og iværksætte planer og være med til at styre i samarbejde med de ansatte. Så det er en stilling tæt på de ansatte, forklarer Holger Fuglsang-Damgaard.

– Jeg sagde til den nye chef, at jeg gerne ville tilbyde mig til den ledige stilling, hvis han var interesseret. Men hvis han syntes, at det havde været en stilling for tæt på ham, havde det været helt i orden med mig, så havde jeg bare fundet en anden frivillig funktion i hjemmeværnet. Det passer mig fint, at jeg kan komme en gang imellem og lave det hjemmeværnsarbejde, der skal laves.

Startede som menig

Hvordan har du det med at være gået fra at være oberstløjtnant til nu at være kaptajn?

– Jeg har været menig i de første par måneder som frivillig. Man har nogle kvalifikationer, og så får man den grad, som hører til den stilling, man har. Det er et system, jeg godt kan lide. Hvis man for eksempel ikke har så meget tid og skifter funktion, kan man blive menig igen. Det giver mulighed for at prøve forskellige ting, slutter Holger Fuglsang-Damgaard.