Almegårds Kasernes overnatningsfaciliteter for de professionelle soldater trænger til en opgradering, mener den nye garnisonskommandant, der helst ser, at der bliver bygget helt nyt. Foto: Jacob Jepsen

Kommandanten: ‘Der er ikke hældt penge i den her kaserne siden afslutningen af den kolde krig’

– De store indkvarteringsbygninger er slidt op. Så den rigtige løsning er at bygge noget nyt. Det vil ikke en gang være luksus. Det fortjener vores soldater. Det vil være billigere i stedet for bare at lave lappeløsninger.
Det siger garnisonskommandant på Almegårds Kaserne, Nicolai Abildgaard, som en kommentar til de indkvarteringsforhold, kasernen kan tilbyde de professionelle soldater, der arbejder i Opklaringsbataljonen.

FORSVAR

– De store indkvarteringsbygninger er slidt op. Så den rigtige løsning er at bygge noget nyt. Det vil ikke en gang være luksus. Det fortjener vores soldater. Det vil være billigere i stedet for bare at lave lappeløsninger.

Det siger garnisonskommandant på Almegårds Kaserne, Nicolai Abildgaard, som en kommentar til de indkvarteringsforhold, kasernen kan tilbyde de professionelle soldater, der arbejder i Opklaringsbataljonen. Spørgsmålet er især blevet aktuelt nu, hvor kasernen i de kommende år skal modtage 130 nye soldater til en ny bataljon. Folketingsmedlem Peter Juel-Jensen har stillet spørgsmål i sagen og fra forsvarsministeren/forsvaret fået at vide, at der ikke er planer om byggeri af nye indkvarteringsfaciliteter, men at Forsvarskommandoen er i gang med at afdække behovet.

– Jeg har lovet mig selv, at sige “lad nu være fra national side at forsømme denne kaserne. Nu har I gjort det i 20 år, og nu fortæller I igen, at der ikke er penge til at bygge. I vil gerne have soldater herovre, og I vil gerne have vores dygtige soldater til Afghanistan. Vil I så ikke vise os den høflighed, at I prøver at prioritere kasernen”, siger Nicolai Abildgaard.

Nicolai Abildgaard er efter fire år som chef for Gardehusarregimentets Opklaringsbataljon på Almegårds Kaserne blevet chef for Det Bornholmske Hjemmeværn og garnisonskommandant. Foto: Berit Hvassum

Danmarks usleste

– De professionelle soldater på Bornholm har ubetinget Danmarks usleste indkvartering. Gammelt og slidt, brusere kalker til, rotter gnaver sig igennem toiletterne. Soldaterne er heldigvis glade for at være her, for her er et godt sammenhold. Sammenligner man for eksempel med Holstebro Kaserne, er det som nat og dag.

– Der er vitterligt ikke hældt penge i den her kaserne siden afslutningen af den kolde krig. Jo, der er en helt nybygget, lækker værnepligtsbygning. Den har jeg ingen problemer med at vise frem, og de værnepligtige er glade for at bo der. Den er som en god, moderne kaserne skal være, siger Nicolai Abildgaard.

Er der behov for et nyt byggeri til indkvartering eller handler det om opgradering af det eksisterende?

– Lige nu og her mangler der indkvartering til de nye soldater, der skal komme i forsvarsforliget. Vi har 20 ledige værelser, så der skal på en eller anden måde tilvejebringes noget indkvartering. Erfaringen er, at der kommer ikke nogen soldater til Bornholm, hvis vi ikke kan tilbyde dem et værelse på kasernen. Det er ikke noget stort, det er bare et sted, de kan være.

Lappeløsningen

Nicolai Abildgaard peger på to modeller. Den ene er nybyggeriet:

– Den anden er lappeløsningen, hvor man tager nogle andre bygninger og laver kontorer om til værelser. Det handler blandt andet om hjemmeværnets bygning. Her kunne for eksempel sagtens bo fire soldater på mit store kontor, og så flytter vi til en mindre bygning. Med bygningsvedligehold og istandsættelse kan man få relativt få midler lave indkvartering. Men skal vi ikke se at finde nogle penge og lave det ordentligt i stedet for at lave lappeløsninger og give kasernen det, den fortjener, siger Nicolai Abildgaard, der også ærgrer sig over, at den gamle Almegård får lov til at stå og forfalde:

– Den kunne være flot og statelig at bruge, når vi får gæster på kasernen, mener han.