Filosofisk foredrag om sandhed i nyere kristen teologi

KULTUR

På tirsdag den 17. november klokken 19 i mødesalen på Rønne Bibliotek holder cand. theol, pastor emer., Jesper Stange, Rønne, foredraget: “Sandheden er konkret”, oplyser en pressemeddelelse.

Foredraget er det niende i efterårets foredragsrække, “Væren og værdier”.

I foredraget hævdes det, at kristendommen kun lever ved hele tiden at blive oversat til tidens sprog, der jo spejler tidens ånd.

Kristendommen har af historiske grunde, men også med en indre teologiske begrundelse, udtrykt sig eksistentialistisk, politisk, fundamentalistisk, narrativt, poetisk og litterært – fordi det er dens raison d’etre at finde nye udtryk for sin sandhedsprætention.

Dette er helt i K. E. Løgstrups ånd, når han i “Den etiske fordring” siger: En forkyndelse, som ikke skal være os uvedkommende, må svare til noget i vores tilværelse.

I foredraget spørges der så, om det er den samme sandhed, der finder så forskellige udtryk, som tilfældet er i nyere dansk teologi. Altså om sandhed kan være noget, der opstår som resultat af bestræbelserne på at oversætte til tidens sprog.

Og det er naturligvis et både interessant og relevant spørgsmål, som filminstruktøren Woody Allen på en måde har kredset lidt om – da i hvert fald i periferien af emnet – da han engang sagde:

– Alle mennesker kender den samme sandhed. Vores liv består af, hvordan vi vælger at fordreje den.