Foto: Jacob Jepsen

Der er huller i kajen – stor renovering venter i 2021

Dampskibskajen i Gudhjem, hvor færgen til Christiansø, Ertholm, lægger til, skal sandsynligvis i begyndelsen af 2021 renoveres. Flere steder mangler fugerne og fyldematerialet er sivet ud i havnebassinet.

På vejbanen ved kajen har asfalten fået et hul på grund af undermineringen. Der er lagt en jernplade over hullet for at sikre trafikken.

HAVNEARBEJDE

Dampskibskajen i Gudhjem, hvor færgen til Christiansø, Ertholm, lægger til, skal sandsynligvis i begyndelsen af 2021 renoveres. Flere steder mangler fugerne og fyldematerialet er sivet ud i havnebassinet.

På vejbanen ved kajen har asfalten fået et hul på grund af undermineringen. Der er lagt en jernplade over hullet for at sikre trafikken.

Den mere end 150 år gamle kaj, en af de ældste på Bornholm, undersøges nu nærmere. Også asfalten på vejbanen skal åbnes, så man kan se, hvor slemt det står til, fortæller havnekoordinator Jordan Kaczmarek. Lodsekajen på havnen skal også have et eftersyn og sikres.

Problemerne med underminering af dampskibskajen i Gudhjem er ikke af nyere dato. Allerede i sommeren 2019 var det klart, at der var behov for et større renoveringsarbejde.

Kajen på havnen i Gudhjem er kun et af mange vedligeholdelsesarbejder på havnen på Nordbornholm, der skal udføres i prioriteret rækkefølge fra begyndelsen af 2021.

Jordan Kaczmarek har i år haft som væsentligste arbejdsopgve at udarbejde en samlet vedligeholdelsesplan for de kommunale havne.

Planen skal danne grundlag for planlægningen og prioriteringen af arbejdet på havnene næste år. Havnekoordinatoren forventer, at planen bliver behandlet på kommunalbestyrelsens møde i december.

Sikring af lodsekajen og fugning af kajanlæg i Gudhjem er anslået til henholdsvis 350.000 kroner og 750.000 kroner. Foto: Jacob Jepsen

Godt to mio. kr. til havnene

De fleste af øens små og gamle havn, trænger til vedligeholdelse i større eller mindre omfang, og havnene er et omkostningstungt område for kommunen.

I år er den forventede pulje til vedligeholdelse af øens kommunale havne på beskedne 2.053.802 kroner. Derudover er 500.000 kroner øremærket til akut opståede reperationsarbejder på havnene.

Alene sikring af lodsekajen og fugning af kajanlæg i Gudhjem er anslået til at koste henholdsvis henholdsvis 350.000 kroner og 750.000 kroner.