Kommunen vil gerne lave et nyt boligområde i Rønne Syd. Foto: Berit Hvassum

Leder: Det fredede markfirben skaber fred og fordragelighed

LEDER: Et lille dyr, der dog kan blive 23 centimeter langt, kan få afgørende betydning for et fremtidigt byggeri i Rønne Syd. Dyret foretrækker soleksponerede skråninger, og der skal gerne være løs, veldrænet jord – det er vigtigt af hensyn til huler til beskyttelse og overvintring.

Samtidig er det fint, hvis der tilmed er spredte småbuske til skjulesteder og regulering af kropstemperaturen.

LEDER

Et lille dyr, der dog kan blive 23 centimeter langt, kan få afgørende betydning for et fremtidigt byggeri i Rønne Syd. Dyret foretrækker soleksponerede skråninger, og der skal gerne være løs, veldrænet jord – det er vigtigt af hensyn til huler til beskyttelse og overvintring.

Samtidig er det fint, hvis der tilmed er spredte småbuske til skjulesteder og regulering af kropstemperaturen.

Listen kunne fortsætte. For det fredede markfirben – og det er det, vi taler om – er en lidt kræsen fætter, der kræver meget specifikke og særlige vilkår for at kunne leve og yngle. De steder bliver der færre af. Men præcis de omstændigheder findes i det område i Rønne Syd, hvor regionskommunen gerne vil bygge boliger for mennesker.

Historien er at økonomi-, erhvervs- og planudvalget i maj efterlyste forslag til et nyt boligområde i Rønne Syd. Mere præcist på ydersiden af de eksisterende løkker. Et svar kom fra beboere i området og Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, der forklarede kommunen, at de har set det fredede markfirben i området.

Det udløste, at kommunen satte en undersøgelse og optælling i gang. Og bingo! Beboerne havde ret. Mere præcist: I september blev der fundet fire unger af markfirben i området, men ingen voksne dyr. Forklaringen lød, at de voksne dyr var gået i vinterdvale, derfor kan der blive fundet flere markfirben til foråret.

 

Det er ikke hver dag, at
en interesseorganisation, der
kæmper for specifikke hensyn,
roser en kommune, der også skal
tage andre hensyn. Og det er ikke
hver dag, kommunen evner at lytte

 

Fundet kunne jo udløse, at byggeplanerne brat blev stoppet, men der findes en anden og mere fornuftig løsning. Nemlig, at byggeplanerne udvikles videre, men med et særligt hensyn til markfirbenet, så det ikke alene beskyttes, men måske ligefrem tænkes ind i byggeplanerne. Med andre ord: At byggeriet kommer til at inkludere et grønt område, hvor der tages særlige naturhensyn, således at mennesker, natur og dyr ikke udelukker hinanden, men tværtimod skaber nye muligheder.

Tankerne, om at det ene ikke udelukker det andet, kommer ikke mindst fra Danmarks Naturfredningsforening Bornholm. Og det er positivt, at en forening, der sætter natur og dyr øverst på dagsordenen, samtidig kan være pragmatisk og blive en aktiv del af lokalsamfundets nødvendige udvikling.

Det er ikke hver dag, at en interesseorganisation, der kæmper for specifikke hensyn, roser en kommune, der også skal tage andre hensyn. Og det er ikke hver dag, kommunen evner at lytte. Ros for det! Og faktisk lyder der stor anerkendelse fra den lokale naturfredningsforening til regionskommunen.

Som borger og iagttager af hele processen er det en stor befrielse at mærke, at forskellige hensyn ikke altid betyder sammenstød og vrede miner.

De fordragelige toner betyder selvfølgelig ikke, at et byggeri bliver helt konfliktfrit for de nuværende beboere i området. Men begyndelsen på forløbet har været eksemplarisk god og udtryk for moderne forvaltning.