Foto: Berit Hvassum

Pensionister fik kæmpe bøde i Ringebakkebruddet: Wermelin vil ikke ændre reglerne

Det fik meget store følger, da to pensionister tidligere på året besøgte Ringebakkebruddet og ikke var ikke opmærksomme på et hjemmelavet skilt med teksten ”Gå ikke ind i området bag skiltene”.

I Naturstyrelsens og politiets øjne havde parret dermed overtrådt hele fem lovbestemmelser – og da politiet udmålte den samlede bøde ved at lægge bøderne for alle fem forseelser oveni hinanden, endte regningen først på samlet 18.000 kroner.

Senere lod politiet nåde gå for ret for to lovbruds vedkommende, og bøden blev derfor sat ned til samlet 5.000 kroner. Blandt andet slap de to pensionister for straf for at forstyrre ynglende vandrefalke, da det stod klart, at der ikke var nogen falke, der ynglede i området.

Afledt af en serie spørgsmål fra folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V) har den ligeledes bornholmsk valgte miljøminister Lea Wermelin (S) nu også meldt ud i sagen. Hovedpunkterne i hendes svar (der i praksis er indhentet i Naturstyrelsen) handler om, at hun ikke ser grund til at justere reglerne, at det klart bør fremgå hvad hjemlen er til at lukke et område for offentligheden – og at man kun kan straffes for at forstyrre vandrefalke i at yngle, hvis der i praksis er nogen vandrefalke at forstyrre.

Som man ofte ser det med ministersvar på spørgsmål fra medlemmer af Folketinget, er det ikke alle Peter Juel-Jensens spørgsmål, der i praksis bliver besvaret. Juel-Jensen havde bedt Lea Wermelin redegøre for, hvordan bøden først kunne ryge helt op på 18.000 kroner, hvor stor bøden havde været, hvis der havde været ynglende vandrefalke i området den dag, og om “ministeren tænker, at der er sammenhæng mellem forbrydelse og straf”.

Lea Wermelin blev desuden bedt om at forklare, hvorfor skiltningen i Ringebakkebruddet ikke var klar og tydelig nok, om at kortlægge det juridiske grundlag for bøden, som flere juraeksperter over for Bornholms Tidende kaldte “yderst tvivlsomt” og endelig, om sagen mon kunne gå om, og om Lea Wermelin ville tage et initiativ til, at den kunne gå om.

“Jeg vurderer på baggrund af ovenstående ikke, at der er grundlag for yderligere justeringer af reglerne. I forhold til den konkrete sag er det alene politiets opgave at vurdere bevismaterialet, herunder grundlaget for at udstede bøde. Jeg har således ikke mulighed for at gå ind i den konkrete sag”, lyder den afsluttende og mest oplysende del af Lea Wermelins svar.