Ole Stigemo, der er koordinator på Gudhjem Museum, fortæller, at museet ønsker at udvide med et tilbygning til museets udstillingssal. Foto: Jacob Jepsen

Museum rykker rundt og drømmer om udvidelse

KULTUR

Der er store planer om forbedringer og fornyelse i den gamle stationsbygning i Gudhjem, som huser Gudhjem Museum.

By- og museumsforeningen har besluttet sig for at ændre på indretningen af museet, inden de åbner for en ny sæson omkring påske. Den nye indretning af museet indebærer blandt andet, at hele første sal bliver lavet til arbejdsrum for lokalhistorisk arkiv, billettører og produktion af informationsmaterialer. I stueetagen bliver der lavet et caférum, hvor gæsterne fremover kan nyde en kop kaffe samtidig med, at de kan se indscannede skitser, der vises på en fjernsynsskærm i lokalet.

De andre lokaler i stueetagen bliver forbeholdt lokalhistoriske udstillinger og udstillinger af kunst og malerier med motiver af lokalhistorisk interesse. Det lokalhistoriske skal nemlig opprioriteres, fortæller Ole Stigemo, der er koordinator for Gudhjem Museum.

– Første sal egner sig jo ikke rigtigt til udstillinger, fordi det ikke er handicapvenligt, og det er ikke realistisk at etablere en elevator i det her gamle hus. Vi har også brug for mere administrativ plads, så derfor giver det mening at lave kontorfaciliteter deroppe. Der vil stadig være adgang for gæster, hvis de vil op og se de arkitektoniske detaljer, men udstillingerne bliver nede i stueplan. Her kommer de lokalhistoriske fortællinger til at få en mere fremtrædende plads. Vi vil blandt andet gerne have fortællingerne om de bornholmske kunstnere mere frem. Fortællingerne om, hvem de var og hvordan de levede og boede. Det mangler at blive fortalt, fortæller han.

En bunker minder

På museets første sal ligger der fyldt af lokalhistoriske genstande, der bare venter på at blive udstillet.

Modelskibe, en gammel gadelygte fra det daværende Gudhjem Magasin, et tågehorn, en afholdsstjerne, en gammel bytromme og meget mere. Genstande, som borgere i Gudhjem har givet til foreningen, dengang den hed Gudhjem By- og Mindeforening. Ifølge Ole Stigemo skal de lokalhistoriske genstande nu meget mere frem i lyset, når stueetagen bliver reserveret til de lokalhistoriske udstillinger.

– Vi har en masse lokalhistoriske remedier og fotos, som lige nu bare ligger i en bunke. Det betyder, at man ikke får den historie frem, som man egentlig kunne, og det er jo synd. En ambition kunne være at lave moduler, så vi kunne lave udstillinger over tid med de forskellige genstande, siger han.

Gudhjem Museum vil ændre indretningen, så den gamle stationsbygning kommer til at indeholde lokalhistoriske udstillinger, caférum og bedre kontorfaciliteter til de frivillige. Foto: Jacob Jepsen

Lokalhistorie og kunst

På Gudhjem Museum balancerer de mellem at være to ting på samme tid. Den nye indretning af museet skal understøtte netop det, fortæller Ole Stigemo.

– Vi er både et kunstmuseum og et lokalhistorisk museum. Der er rigtig mange lokale og tidligere gudhjemboer, der er glade for det lokalhistoriske, og vi skal blive bedre til at formidle det lokalhistoriske og fortælle, hvad de her rum i stationsbygningen er blevet brugt til førhen. Samtidig vil vi jo også gerne give plads til upcoming bornholmske kunstnere, og det gør vi så i vores udstillingssal, siger han.

Udvidelse på sigt

Den nye indretning af museet og ønsket om at give det lokalhistoriske mere plads udspringer af en brainstorm, som museets frivillige lavede sammen tidligere på året. Inden længe skal planen for omrokeringen konkretiseres mere, men Gudhjem By- og Museumsforening ved allerede nu, at de kommer til at mangle plads.

– Vi har besluttet, at det kun skal være de lokalhistoriske udstillinger her i stationsbygningens stueetage, og det kommer jo til at rykke ved noget af det andet, vi udstiller. Det kommer til at kræve mere plads til kunstudstillingerne, for der skal også være plads til at se malerierne både tæt på og med afstand. Derfor håber vi, at vi kan udvide udstillingsarealet ved at bygge ud ved glasgangen ind til udstillingssalen, fortæller Ole Stigemo.

Fremtid og fondsmidler

Omrokeringen i selve stationsbygningen kan museet klare for egne midler, men en udbygning ved udstillingssalen kræver ifølge Ole Stigemo finansiering udefra.

– Næste skridt er at få en tegnestue til at komme med et bud på, hvordan der kan udvides, og så skal vi søge fonde til at betale projektet. Vi har lidt på kistebunden, men der er ikke nok til en tilbygning, fortæller han.

Det er før lykkes museet at udvide med økonomisk støtte. En arv efter Sophus Phil samt fondstøtte gjorde det muligt at bygge museets glasgang og udstillingssal i 1990 og magasinbygningen i 2001.

Nu ønsker museet altså at udvide igen, og ifølge Ole Stigemo er det for at bevare museets relevans mange år fremover.

– Engang var Gudhjem Museum så priviligeret at være udstillingsstedét. Der var ingen Grønbechs Gård, Svanekegaarden eller Oluf Høst museum. Sådan er det jo ikke mere, og det er også derfor, at vi tænker over vores fremtidige berretigelse, og hvordan vi kan bevare den, siger han.