Arkivfoto: Berit Hvassum

Bornholms Havbrug til DN Bornholm: Lad os samarbejde

Bornholms Havbrug er enig med Danmarks Naturfredningsforening (DN) Bornholm i, at vi skal tage vare på vores hav- og vandmiljø. Det indebærer også, at alle miljøforhold omkring et havbrug skal være i orden.

Derfor har det planlagte havbrug på Bornholm efter anvisning fra Miljøstyrelsen i 2015 fået udarbejdet en vvm-redegørelse, der dokumenterer, at havbruget ikke vil forhindre opfyldelsen af god økologisk tilstand i havområdet. Havbruget er desuden placeret således, at det ikke har en negativ påvirkning på de nærmeste habitatområder, herunder truede dyrearter eller Natura 2000-områder.

Bornholms Havbrug vil blive miljøovervåget, og vi medvirker gerne til en omfattende og komplet miljøovervågning, der tilsikrer de rette miljøhensyn. Vi afventer imidlertid fortsat Miljøstyrelsens afslutning af sagsbehandlingen af vores ansøgning.

SYNSPUNKT

Bornholms Havbrug er enig med Danmarks Naturfredningsforening (DN) Bornholm i, at vi skal tage vare på vores hav- og vandmiljø. Det indebærer også, at alle miljøforhold omkring et havbrug skal være i orden.

Derfor har det planlagte havbrug på Bornholm efter anvisning fra Miljøstyrelsen i 2015 fået udarbejdet en vvm-redegørelse, der dokumenterer, at havbruget ikke vil forhindre opfyldelsen af god økologisk tilstand i havområdet. Havbruget er desuden placeret således, at det ikke har en negativ påvirkning på de nærmeste habitatområder, herunder truede dyrearter eller Natura 2000-områder. Bornholms Havbrug vil blive miljøovervåget, og vi medvirker gerne til en omfattende og komplet miljøovervågning, der tilsikrer de rette miljøhensyn. Vi afventer imidlertid fortsat Miljøstyrelsens afslutning af sagsbehandlingen af vores ansøgning.

Bornholms Havbrug forventer at etablere et landbaseret opdrætsanlæg med recirkulering til produktion af ørred-smolt til havbruget, som DN ønsker. Det skal naturligvis også være dimensioneret, så det ikke forhindrer god økologisk tilstand i de kystnære områder.

Bornholms Havbrug vil desuden investere i fabrik og frysehus på Bornholm til forarbejdning af de havopdrættede ørreder. Vi forventer, at projektet vil medføre cirka 50 direkte arbejdspladser, når havbrugsvirksomheden er fuldt opbygget med landbaseret opdrætsanlæg, havbrug, frysehus, fabrik, salg og administration. Dertil vil der være en række indirekte arbejdspladser i forbindelse med service af skibe, net, opdrætsudstyr og de landbaserede opdrætsanlæg, fabrik, bygninger mm. Derudover har Bornholms Havbrug foreslået, at der sammen med Bornholms regionskommune, lodsejere og lokale natur- og miljøinteresser etableres naturområder, hvor Bornholms Havbrug medvirker til finansiering f.eks. af opkøb af lavbundsjorde eller andre arealer til gavn for klimaindsatser og fremme af biodiversitet på Bornholm.

DN Bornholm skriver den 29. oktober, at der er miljøudfordringer i Østersøen. Det er vi enige om, og det skyldes blandt andet spildevandsudledninger fra landene omkring os. En sådan generel bekymring bør dog ikke hindre en bæredygtig udvikling af en klimavenlig og miljøeffektiv havbrugsproduktion af sunde, lokale fødevarer på Bornholm, der samtidig efterlever alle gældende miljøhensyn og ikke forhindrer god økologisk tilstand i havområdet.

Målsætningen kunne i stedet være, at Bornholms havbrug i samarbejde med lokale myndigheder og interesseorganisationer kunne vise omverdenen, hvordan en bæredygtig akvakulturproduktion på Bornholm, som dækker hele den naturlige biologiske værdikæde fra yngel og smolt i landbaserede anlæg på land til store ørreder på åbent hav og forarbejdning på land både kan skabe arbejdspladser, være konkurrencedygtig, fremme klima og biodiversitet og i overensstemmelse med alle gældende miljøregler – og hensyn.

Marin akvakultur og havbrug, er en af fremtidens fødevareproduktioner. Klodens befolkning vokser og vi er snart cirka ni milliarder mennesker. Det øger presset på anvendelsen af landarealer til fødevareforsyning, uanset om det er plante eller animalske fødevarer. Over 70 procent af jordens areal er hav. En bæredygtig og ansvarlig udvikling af fødevareproduktion på havet med nye off-coast teknologier vil hjælpe med til at kunne frigøre landarealer til klima og biodiversitet og være et supplement til de vilde fiskebestande.

Vi vil gerne mødes med DN Bornholm for at drøfte, hvordan et kommende havbrug sammen med landbaserede anlæg kan etableres med hensyn til miljø og natur.

Niels Dalsgaard,
direktør for Bornholms havbrug