Beredskabet pumpede vand fra den lille å, som fører hen mod Præstemosen, men kunne ikke forhindre en forurening af søen. Foto: Jacob Jepsen

Mejeriet har fået en mundtlig indskærpelse

MILJØ

Bornholms Andelsmejeri i Klemensker har i forbindelse med forureningen af Præstemosen fået en mundtlig indskærpelse af Bornholms Regionskommune, som er tilsynsmyndighed på miljøområdet.

– Den nærmere begrundelse kan jeg først komme ind på, når der ligger en skriftlig afgørelse, siger Michael Brandt-Bernbom, leder af Natur og Miljø i kommunen, om indskærpelsen.

Kan den videre sagsbehandling munde ud i, at der bliver rejst en sag mod mejeriet?

– Det kan jeg først komme ind på, når der foreligger en skriftlig afgørelse, siger Michael Brandt-Bernbom.

Bornholms Andelsmejeri og en gårdejer i klemenskerområdet blev i 2014 ved Retten på Bornholm idømt en bøde på 40.000 kroner og en erstatning på cirka 12.000 kroner til kommunen for at have forurenet Bagge Å. Dengang var det en rørledning med valle fra andelsmejeriet, som sprang læk. Tusindvis af fisk og fiskeyngel i åen døde.

 

 

Mejeriets formand: Det er trist

Kim Larsen, formand for Bornholms Andelsmejeris bestyrelse, beklager forureningen.

– Det er en trist sag. Det er ikke det, vi har brug for, siger Kim Larsen, der på spørgsmål om, hvordan forureningen har kunnet lade sig gøre henviser til mejeriets direktør Per Olesen.

Bornholms Tidende har flere gange, både torsdag og fredag, forsøgt at få en kommentar fra Per Olesen. Men han har ikke været at træffe.

Per Olesen har til TV 2/Bornholm forklaret:

– Det handler om vores procesvand og overfladevand. Der er kommet en sten ind i vores procesvand, og det har spærret et afløb, og så er det steget op i en brønd, og så er det desværre løbet ind i vores overfladevandsystem, siger Per Olesen, der siger, at det er utrolig kedeligt det, der er sket.

Per Olesen forklarer, at det handler om et gammelt kloaksystem, og at man nu vil se på, hvordan det kan gøres bedre, så man undgår, at noget lignende sker igen.