Præstemosen er blevet et yndet udflugtsmål efter, at der for nogle år siden blev investeret en del penge i fremme det som et rekreativt område. Foto: Berit Hvassum

Mange fisk er døde efter udslip fra mejeriet: Borgere frygter for Præstemosens fremtid

MILJØ

– Det er vores rekreative område, der er ramt, og det ser forfærdeligt ud nede i i Præstemosen, siger Christine Holst, næstformand for Klemensker Land- og Byforening om den forurening, som har ramt området.

Præstemosen var for nogle år siden centrum for projektet Mulighedernes Land, hvor der er blevet lagt mange penge i skabelsen af et rekreativt område med stisystemer, broer, åbning af et rørlagt vandløb, shelters med videre.

Procesvand fra Bornholms Andelsmejeri er strømmet ud i en regnvandsledning og er derefter løbet ud i vandløb og søer i området ved mejeriet. Bornholms Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen har arbejdet på at begrænse forureningen, og man har tømt søen bag siloen. Spildevandet med blandt andet mælk, valle og fedt kom også i åen, der går under Simblegårdsvej og videre i det nye åbne vandløb, der fører ned til Præstemosen. Beredskabet pumpede vand fra det åbne åløb, men forureningen havde allerede bredt sig til Præstemosen, hvor der i de seneste dage har mødt borgere og lystfiskere et kedeligt syn.

Et skræmmende syn

– Det var skræmmende at se tusindvis af skaller, som var oppe at gispe efter luft hele vejen søen rundt, og nu flyder det med døde små skaller på cirka 10 centimeter langs med bredden af søen, siger Christine Holst.

Forureningssagen blev drøftet, da land- og byforeningen torsdag holdt bestyrelsesmøde:

– Vi er i bestyrelsen enige om, at det er en meget uheldig sag. Vi regner med, at mejeriet får styr på tingene så det ikke sker igen. Vi har tænkt os at rette en henvendelse til mejeriet for at høre, hvad man gør ved sagen. Vi er bekymrede for situationen. Det er meget godt, at mejeriet har deres eget rensningsanlæg, men kun hvis man har styr på tingene, For når det sker noget, har det store konsekvenser, siger foreningens formand, Philip Kjøller.

Man har i Klemensker glædet sig over, hvordan Præstemosen i de senere år er blevet et populært udflugtssted for hele øen. Nu frygter Christine Holst og Philip Kjøller, at det vil tage lang tid, før naturen i Præstemosen er genoprettet. Det er en gammel tørvemose, hvor der kun er en lille vandudskiftning.

Karper og frøer

– De lystfiskere, jeg har talt med, er bange for, at karpebestanden ikke overlever. Den bestand er en af Bornholms ældste og fineste. Jeg er selv dybt bekymret for latterfrøen, som er en fredet frø, og området er et af dens få levesteder på Bornholm, siger Christine Holst.

– Folk er oprørte og vrede over det, der er sket. Især dem, der har lagt mærke til, at vandet har set mærkeligt ud i længere tid, siger Christine Holst, der fortæller om tidligere observationer af misfarvet vand i åløb i området.

– Vi er dybt bekymrede for at få en stinkende pøl til at ligge her i et år eller to, før naturen har gendannet sig.