Stien ved Åremyr sø har fået lagt skærver på, så det nu bliver lettere at begå sig ved søen. Foto: Anette Vestergård

Våd sti er blevet tør

En eksisterende sti ved Åremyr sø i Aæmindingen er blevet istandsat. Stien har tidligere været meget våd, hvilket har vanskeliggjort at begå sig på den. Nu er der lagt skærver på, så man kan gå tørskoet på stien hele året.

Det fortæller Mejse Holm, skovfoged hos Naturstyrelsen Bornholm og tovholder for istandsættelsen af stien.

NATUR

En eksisterende sti ved Åremyr sø i Aæmindingen er blevet istandsat. Stien har tidligere været meget våd, hvilket har vanskeliggjort at begå sig på den. Nu er der lagt skærver på, så man kan gå tørskoet på stien hele året.

Det fortæller Mejse Holm, skovfoged hos Naturstyrelsen Bornholm og tovholder for istandsættelsen af stien.

– Det er stien nord-vest-syd for søen, der er istandsat, og det er gået rimelig stærkt med istandsættelsen. Stien ved søen har længe ikke haft det særlig godt, så nu har vi sat skærver på for at forbedre den, siger Mejse Holm.

Skærver er som regel sten, der er knust eller sprængt i stykker. Et skærvelag er drænende, og gør derfor jorden mindre våd.

Fældet træer

I forbindelse med istandsættelsen af stien er der fældet nogle træer på sydkanten af Åremyr. Det er for at lysne op i søkanten, der skal forbedre levemuligheder for de dyr og planter, der lever ved Åremyrs søbredder. Samtidig giver det et bedre kig for over søen fra stien og fra vejen.

– Vi har fældet træer for at lysne op på søen og få mere lys til dyrelivet i søen. Det giver samtidigt et flot udkig og naturudsyn for de besøgende, fortæller Mejse Holm.

Kort over stierne ved Åremyr sø. Kort: Naturstyrelsen Bornholm

Hele søen rundt – og videre

Hovedstien rundt om Åremyr, markeret med grå på kortet over søen, kan man, ifølge Mejse Holm, let begå sig på. Stien er knap en kilometer lang og går rundt om Åremyr og op til udsigtspunktet Jomfrubjerget.

Fra Jomfrubjerget kan man gå videre rundt på et lidt længere stiforløb på omkring halvanden kilometer, der fører ned til Koldekilde. Den sti er på kortet markeret med en rød linje.

Her kan de eventyrlystne fortsætte fra Koldekilde og bevæge sig igennem skoven, markeret med stiplet linje på kortet, og ende tilbage på hovedstien – men vejen her, er ikke nogen tydelig sti.

– Der er nogle trampestier, der fører tilbage til stien om søen, så der er altså ikke som sådan nogen sti der, fortæller Mejse Holm.

Naturstyrelsen har istandsat stien ved Åremyr for at forbedre gangmulighederne om søen.

– Vi har gjort dette for at forbedre skovvejen og sætte stierne i stand, så man bedre kan forgå sig der, afslutter Mejse Holm.

Åremyr er på tre hektar med en maksimal dybde på omkring tre meter.