Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Rønneboer får bøder for at parkere, hvor de har parkeret i årtier

Loven er lige for alle – men håndteringen er tilsyneladende forskellig. I hvert fald når det gælder udstedelse af p-bøder i de små gader i Rønne.

Mange beboere i Rønne har – efter at kommunen har fået flere p-vagter ansat – fået bøder for at parkere på steder, de har parkeret på i årtier, uden at kommunen har valgt at håndhæve kravet om mindst 10 meter til hjørnet.

LÆSERBREV

Loven er lige for alle – men håndteringen er tilsyneladende forskellig. I hvert fald når det gælder udstedelse af p-bøder i de små gader i Rønne.

Mange beboere i Rønne har – efter at kommunen har fået flere p-vagter ansat – fået bøder for at parkere på steder, de har parkeret på i årtier, uden at kommunen har valgt at håndhæve kravet om mindst 10 meter til hjørnet.

Nu fortæller en p-vagt, jeg talte med, at kommunen ved at håndhæve 10 meter-reglen vil minimere antallet af biler i byen.

Interessant!

Med udsigt til 70 nye boliger i det gamle gymnasium i Søborgstræde med kun 50 ekstra p-pladser ifølge bygherren, så er der lagt op til parkeringsproblemer af dimensioner.

I dét lys bliver jeg nødt til at spørge regionskommunens ansvarlige embedsværk, hvad stategien med håndhævelse af 10 meter-kravet reelt er?

Bødeinddragelsen går jo ikke i kommunekassen – det er kun skatteinddragelsen af lønindkomsten fra de nyansatte p-vagter, der gør.

Jeg spørger også: Hvor længe skal vi vente på en lille hjælpemarkering på kantstenen til markering af, hvad enslydende og passende afstand til hjørnet inden for de 10 lovbefalede meter reelt er?

Jeg spørger fordi håndteringen er forskellig fra p-vagt til p-vagt.

Jeg foreslår, at embedsværket tager en runde i byen og vurderer fra sted til sted, hvad passende afstand til hjørner er. Og sætter en markering som ikke er afmålt efter centimeter men efter ansvarlig tilgang til sikker trafikal afvikling det pågældende sted tilsat erkendelsen, at der bor mange mennesker i den indre by med bil. Måske kunne man også skæve til uheldsstatistikken det pågældende sted, før man bøjer sig ned og sætter en markering dikteret af en lovtekst.

Ville det ikke være borgervenlig tilgang til den pludseligt ændrede praksis af bødeudstedelser omkring parkering i den indre bys små gader. Det skulle jeg mene.

Lisbeth Riemann
Pistolstræde 2, Rønne
Medlem af Ældrerådet og beboer på adressen i 22 år