Tiden med corona har overbevist Kirsten Wendell (S) om, at kulturmedarbejderen i Vennepunktets kulturhus skal tilbage på fuld tid, så brugerne får nogle flere tilbud. – Når der ikke er andre kulturelle tilbud til de her mennesker, er det vigtigt for mig, at vi opgraderer og sørger for, at de også får nogle tilbud, noget spændende og anderledes i deres tilværelse, noget der kan glæde dem, siger hun. Arkivfoto: Berit Hvassum

Politiker vil skrue op for kulturarbejdet for de svageste

SOCIALT

Naturligt nok er der især fokus på de negative følger af corona, men virussen har også været med til at understrege, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt. Det gælder i privatlivet, på jobbet og i det politiske liv, hvor konsekvenserne af nogle beslutninger er blevet tydeligere i de seneste otte måneder. Det har socialdemokraten Kirsten Wendell oplevet.

Derfor havde hun på det seneste møde i social- og sundhedsudvalget stillet et forslag om at opnormere arbejdstiden for kulturmedarbejderen i Vennepunktets kulturhus i Rønne, der er et aktivitets- og samværstilbud for fysisk og psykisk funktionshæmmede voksne.

Det lyder teknisk, men det handler i virkeligheden om noget meget konkret.

– Jeg har stillet forslaget, fordi jeg mener, at kulturmedarbejderen gør et helt fantastisk stykke arbejde for vores allerallersvageste borgere hele tiden, men især her under corona, hvor der ikke har været nogen som helst andre tilbud til dem. Det er de svageste på vores bosteder, som har gavn af kulturmedarbejderen, siger Kirsten Wendell.

Ikke andre tilbud

Da nedlukningen i foråret betød, at brugerne ikke kunne komme i Kulturhuset, arrangerede kulturmedarbejderen en turné, hvor forskellige musikere besøgte øens bosteder og gav koncerter på coronasikker afstand af beboerne.

– Der var ikke andre tilbud til dem. De var ligesom afsondrede, og de fleste af dem kunne ikke forstå, hvorfor de ikke måtte gå ned og handle eller få besøg og sådan noget. Jeg har fået øjnene op for, hvor vigtigt det her tilbud er, siger Kirsten Wendell.

I 2015 sparede kommunalpolitikerne en del af kulturmedarbejderens arbejdstid væk. Dengang troede Kirsten Wendell, at det var et kulturtilbud, hvor det måske var muligt at spare lidt. Der er den besparelse, hun ønsker at rulle tilbage.

– I mange år har vi haft det som et fuldtidsjob, og så har vi skåret ned, da det var, vi skulle spare et sted. Tiden med corona har vist mig, at det ikke er lige her og hos de her mennesker, som ikke har andre tilbud, besparelsen skal være, siger hun.

I foråret arrangerede Kulturhuset under Vennepunktet i Rønne en turné, hvor forskellige musikere underholdt ved øens bosteder. Beboerne kunne ikke komme til Kulturhuset på grund af corona, og derfor kom Kulturhuset til dem i stedet for. Arkivfoto: Kulturhuset

Center anbefaler det ikke

På mødet fik hendes forslag opbakning fra partifællen Rebecca Douglas Elleby, Enhedslistens Niclas Fick og Bjarne Hartung Kirkegaard fra Kristendemokraterne. Imod stemte venstrefolkene Søren Schow og Carsten Scheibye samt Dansk Folkepartis Sabine Nicoline Lyngberg. Der var altså flertal for forslaget.

– Det er jeg selvfølgelig tilfreds med. Jeg er rigtig glad for, at Enhedslisten og Kristendemokraterne støttede det. Nu skal vi selvfølgelig havde det vedtaget resten af vejen, fordi det ikke er på budgettet, men skal tages fra rammen, siger Kirsten Wendell, som er fortrøstningsfuld.

Hvis partierne i kommunalbestyrelsen stemmer som i udvalget, er der flertal for forslaget.

Af sagsfremstillingen fremgår det, at kommunens Center for Psykiatri og Handicap ikke anbefaler et opnormering af arbejdstiden, selvom det anerkender det arbejde, kulturmedarbejderen udfører. Det skyldes, at ekstraudgiften vil fjerne centrets økonomiske buffer i regnskabsåret 2020, da den ikke finansieres inden for Vennepunktets egen budgetramme. Såfremt det var muligt at tilføre 12 timer til Vennepunktet, ville centrets ledelse hellere ville bruge de ekstra ressourcer på at øge muligheden for faglig sparring blandt støttepersonerne.

 

 

25

timer om ugen arbejder Vennepunktets kulturmedarbejder på nuværende tidspunkt.