Økojord Bornholm A/S kæmper mod tiden i ugerne op til jul. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Nyt økoprojekt i kamp mod tiden: Vi er næsten halvvejs – men det er hårdt arbejde

"Hvis du tegner aktier, er du med til at fremtidssikre en lille del af verden – nemlig lokalsamfundet på Bornholm".

Sådan lyder den løfterige invitation, som forleden blev sendt ud til den bornholmske presse og de borgere, der i forvejen interesserer sig for bæredygtighed i landbrug og fødevareproduktion.

ØKOLOGI

“Hvis du tegner aktier, er du med til at fremtidssikre en lille del af verden – nemlig lokalsamfundet på Bornholm”.

Sådan lyder den løfterige invitation, som forleden blev sendt ud til den bornholmske presse og de borgere, der i forvejen interesserer sig for bæredygtighed i landbrug og fødevareproduktion.

Foreningen Økobornholm og Danmarks Naturfredningsforening Bornholm inviterer i den kommende måned til kaffemøde rundt om på øen for at fortælle om Bornholms Økojord A/S.

Formålet med selskabet, som man håber at stifte efter nytår, bliver at opkøbe jord og gårde, så flere unge jordbrugere kan komme i gang med økologisk landbrug.

Økologi og klimakrise

Ifølge initiativtagerne er landbruget og naturen presset fra flere sider. Gennemsnitsalderen i landbruget i både Danmark og på Bornholm nærmer sig 60 år. Under 10.000 fuldtidslandbrug på landsplan lægger beslag på mere end 60 procent af det danske landareal. Det betyder, at det kommende generationsskifte er i fare for at kollapse. Landbrugene er efterhånden så store, at det er svært for unge landmænd at få foden indenfor.

Med den udvikling forsvinder potentialet for småproduktion, samt boliger, liv og diversitet i land­områ­der­ne, siger Anna Sofie Poulsen.

Dertil kommer biodiversiteten, som er under voldsomt pres i disse år.

– Derfor søsætter vi en model, hvor ejerskabet over jord og gård finansieres af mange bække små, og hvor ejerskab og forvaltning af jorden er knyttet til en lokal forening, hedder det på foreningens hjemmeside.

– Ifølge Bornholms Landbrug og Fødevarer er økologien ved at blive overhalet indenom af klimakrisen og de krav, der stilles til reduktion af CO2-aftryk?

– Det er ikke et ualmindeligt argument blandt konventionelle landmænd. Men Økologisk Landsforening har undersøgt tallene, og vi ligger altså nogenlunde lige hvad angår klimaaftryk per kilo. Og her har det konventionelle landbrug ikke medregnet trykket for import af soya og de har heller ikke udgifterne til produktion af pesticider og kunstgødning med i regnestykket, siger Anna Sofie Poulsen.

Det har været hårdt arbejde

Økojord A/S stiftes af den lokale bornholmske forening Økobornholm f.m.b.a, men kun hvis selskabet har tegnet aktier for tre millioner kroner inden årets udgang.

Det er derfor ved at være oppe over, indrømmer Anna Sofie Poulsen, der står i spidsen for initiativet sammen med blandt andet Mads Kissow fra foreningen Økobornholm.

– Vi har solgt for en million kroner aktier indtil nu, og det har været hårdt arbejde. Men vi er næsten halvvejs, og det er fantastisk, siger hun.

En aktie i Økojord A/S koster 10.400 kroner. Sparekassen Bornholms Fond har skudt 500.000 kroner i projektet, og resten er solgt til private investorer, fortæller Anna Sofie Poulsen.

Det første møde i rækken finder sted torsdag den 5. november hos Bornholms Landbrug og Fødevarer i Aakirkeby.

 

Økojord

Bornholms Økojord A/S handler om:

• at investere i landbrugsjord på Bornholm med henblik på økologisk drift

• at medvirke til at unge jordbrugere kan få jord under neglene

• at fremme den lokale fødevareproduktion

 

Mødeplan

Aakirkeby: 5. november klokken 10-11.30, hos BLF, Rønnevej 1, stuehuset

Rønne: 6. november klokken 19-20.30, Biblioteket, Pingels Alle 1, store sal

Hasle: 9. november klokken 10-11.30, Rådhuset, Storegade 64, byrådssal

Allinge: 19. november klokken 10-11.30, Kærnehuset, Kirkeplads 2

Pedersker: 23. november klokken 10-11.30, Samlingshuset, Hovedgaden 56

Nexø: 27. november klokken 15-17, Frikirken, Købmagergade 27C

Svaneke: 4. december klokken 15-17, Biblioteket, Borgergade 4

Som følge af corona-restriktionerne kan der højest deltage ti personer. Ved flere tilmeldte afholder Økojordf lere møder.

 

Mødeaktiviterne er støttet af Velux-fondens pulje Grønt Guld