– I vores indstilling til kommunalbestyrelsen er vi gået så langt, som vi kan i forhold til at sikre, at det bliver et selskab med en forståelse for danske forhold og erfaring med håndtering af monopolstatus. Og forskellige andre ting, som vil gøre det helt usandsynligt, at et udenlandsk selskab kan byde på de betingelser, siger Lars Goldschmidt. Arkivfoto: Allan Rieck

Beof-formand: Hemmelige salgsbetingelser gør udenlandsk køber helt usandsynlig

Hvis det går, som bestyrelsen i Bornholms Energi og Forsyning (Beof) håber, bliver der inden sommerferien i 2021 skrevet under på en salgsaftale, der overdrager det kommunalt ejede selskab El-Net Øst A/S til en anden virksomhed.

ENERGI

Hvis det går, som bestyrelsen i Bornholms Energi og Forsyning (Beof) håber, bliver der inden sommerferien i 2021 skrevet under på en salgsaftale, der overdrager det kommunalt ejede selskab El-Net Øst A/S til en anden virksomhed.

Hvem kan blive den fremtidige ejer af de bornholmske elledninger og transformatoranlæg? Beof regner med, at det bliver et dansk, forbrugerejet netselskab, der eventuelt vil sende et større trecifret millionbeløb til den gældsplagede sælger.

”Uanset om man gennemfører et salg nu eller senere, så er det de forbrugerejede – eller forbrugerstyrede selskaber – der vil have interesse i at overtage selskabet,” skrev Beof i et notat, der blev offentliggjort i sidste uge.

Beof kan imidlertid ikke stille krav om, at køberen ikke må være udenlandsk eller privatejet. Alligevel er bestyrelsesformand Lars Goldschmidt sikker på, at ejerskabet af elnettet vil ende hos et dansk, forbrugerejet selskab, da rammerne for et salg reelt begrænser feltet af potentielle købere.

Jeres jurister vurderer, at man ikke kan fremsætte så specifikke krav. Er det rigtigt forstået, at I ikke kan stille krav om, at køberne skal være et forbrugerejet selskab?

– Det er rigtigt forstået, at man ikke må skrive, at selskabet skal være dansk, og heller ikke skrive dets ejerform. Vi bruger de jurister, som formulerede betingelserne for salget af Radius, hvor intentionen var, at det skulle være et dansk selskab og forbrugerejet, siger Lars Goldschmidt.

Lars Goldschmidt løfter lidt af sløret for, hvilket rammer for et salg kommunalbestyrelsen har givet til Beofs bestyrelse mandat til.

– I vores indstilling til kommunalbestyrelsen er vi gået så langt, som vi kan i forhold til at sikre, at det bliver et selskab med en forståelse for danske forhold og erfaring med håndtering af monopolstatus. Og forskellige andre ting, som vil gøre det helt usandsynligt, at et udenlandsk selskab kan byde på de betingelser, siger Lars Goldschmidt.

– De skal kunne dokumentere, at de har kunnet håndtere at have en monopolagtig status, og at de har haft en ordentlig og forsvarlig omgang med kunder i den sammenhæng.

Har snakket med muligt købere

Ørsted solgte sidste år Radius Elnet, som har en million kunder i Storkøbenhavn og Midt- og Nordsjælland, til den forbrugerejede energikoncern SEAS-NVE, hvis eget netselskab, Cerius, ejer og driver elnettet på store dele af resten af Sjælland og Lolland-Falster. Prisen for Radius Elnet var 21,3 milliarder kroner, hvor også Ørsteds 700.000 private elkunder og et udelys-selskab hørte med i handlen.

Det kræver ikke meget fantasi at forestille sig, at netop SEAS-NVE/Cerius er en topkandidat. I det åbne notat skriver Beof, at ”eksperter vurderer, at der over tid vil være 3-5 elnetselskaber i Danmark”. På en figur fremhæves tre af dem: Cerius med 1,4 millioner målere, Norlys, hvis elnet kaldes N1 (750.000 målere) og Ewii med Tre-For Elnet (137.000 målere). De to sidstnævnte hører hjemme vest for Storebælt. ”Ovenstående selskaber vil med al sandsynlighed være blandt dem, der er tilbage,” skriver Beof om de tre netselskaber.

Til sammenligning har El-Net Øst blot 20.000 målere, hvilket Thomas Thors ikke undlod at gøre opmærksom på, da kommunalbestyrelsen i mandags besluttede at lade Beof sætte salgsprocessen i gang.

– Vi går ud fra, at det bliver et stort netselskab, der går ind i det her. Det store selskab kan tjene flere penge og med tiden sætte priserne ned, sagde den socialdemokratiske gruppeformand.

Lars Goldschmidt fortæller, at Beof på forhånd har undersøgt, om nogle af de store netselskaber er fristet af at købe det bornholmske elnet.

– Vi har været ude i markedet og undersøge, hvem der kunne være interesseret i at købe det. Og der er ikke andre. Ikke skyggen af andre.

Vil det sige, at køberne sandsynligvis bliver et af de store netselskaber, der de seneste år er vokset efter fusioner?

– Købere, som kan drive et elnet på Bornholm inden for dansk lovgivning, skal jo have erfaring med det. Der kan du se, hvem derude der har erfaring og kapitalstyrke til det, siger Lars Goldschmidt.

Vil den højeste pris være det eneste parameter, hvis I modtager flere bud?

– Der er parametre, som går på, at selskabet skal kunne levere net af høj kvalitet. Der vil være en række afgørende konkurrenceparametre. Vi vil som nævnt forsøge at afgrænse det til et selskab, der har den ejertype, vi gerne vil have. Forsyningssikkerhed og evnen til at løse opgaven vil være betingelser i udbuddet, og så vil højeste pris selvfølgelig være ret afgørende for os. Men de andre ting er et must. Du kan ikke sælge til et selskab uden de rigtige kompetencer.

Udover at et stort selskab ifølge bestyrelsesformanden ville kunne opnå stordriftsfordele, er der også en anden faktor, der spiller ind på større netselskabers interesse i at købe El-Net Øst, påpeger han.

– Jeg, og branchen, regner med, at der inden for ganske få år kommer en regel om, at penge, der optjenes i et monopolselskab, skal bruges i selskabet og ikke må føres ud af det. Det vil sige, at vores evne til at overføre overskud formentlig forsvinder inden for tre-fem år. Det vil ikke være et problem for en køber, og det er derfor, at elnettet vil være mere værd for en køber end os. Hvis køberen har et elnet selv, vil en eventuel overførsel af overskuddet være inden for samme selskabsart og ikke det, som vi har brug for, nemlig overførsel til et andet selskab.