Beofs egen vurdering: El-tarifferne falder næppe de første fem år

ENERGI

Kritikerne i kommunalbestyrelsen af et frasalg af El-Net Øst A/S tror ikke på, at nye ejere vil reducere de nettariffer, som alle el-forbrugere betaler for, at strømmen er blevet transporteret på elnettet. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiets gruppeformænd har i de forgangne uger spået, at forbrugerne ville kunne få billigere el, hvis Bornholms Energi og Forsyning (Beof) afhænder datterselskabet, der ejer og driver det bornholmske elnet.

Og Beof vurderer selv, at kundernes priser ”over tid vil blive lavere, idet den køber, der overtager driften, vil have lavere omkostninger per kunde til at drive elnettet end Beof”, skriver energikoncernen i et notat sendt til kommunalbestyrelsen.

Bornholms Tidende har interviewet Lars Goldschmidt, Beofs bestyrelsesformand, om, hvornår bornholmerne, der i dag hos El-Net Øst betaler nogle af landets højeste tariffer til el-distributøren, kan få lidt mindre elregninger.

I notatet omtaler I mulighederne for, at et salg vil gøre priserne for brugen af elnettet lavere. Det virker I til at være ret sikre på. Hvordan kan I vide det?

– Det er billigere for en køber at drive nettet, end det er for os. På den lidt længere bane vil en køber normalt udjævne priserne mellem det, de tager i resten af landet, og det, som de tager her. Det er det, vi har set ved andre opkøb, og vi har en forventning om, at vi vil se en prisudvikling, der ligner den hos køberen, siger Lars Goldschmidt og maner til tålmodighed, hvad angår tidshorisonten.

– Til gengæld tror jeg ikke, at det er noget, vi vil se de første fem år. Men på den længere bane vil vi se et prisniveau, som de store selskaber har. Hvis vi beholder elnettet, vil vi være nødt til i al fremtid at opkræve så høje priser, som vi overhovedet må. Derfor vil det ikke kunne blive dyrere for bornholmerne, at nogle andre køber det, for vi ligger absolut i toppen af, hvad man må opkræve, siger Lars Goldschmidt.

Høje priser allerede

De bornholmske kunder skal betale højere nettariffer efter nytår, da selskabet af Forsyningstilsynet har fået lov til at øge priserne, og Beofs bestyrelse har besluttet at udnytte indtægtsrammen maksimalt. En gennemsnitlig husstand vil komme til at betale cirka 40 kroner ekstra om måneden, anslog Beof, da de annoncerede prisstigningerne. Ved den lejlighed forklarede ledelsen, at prisen kan sættes op, som følge af tidligere foretagne investeringer nu kan indregnes.

Når El-Net Øst har højere priser end alle andre netselskaber, vil det så sige, at I har investeret relativt mere end andre netselskaber?

– Ja, hvis du ser på det per kunde, har vi været nødt til at investere relativt meget. Der er langt mellem kunderne. Det er bare relativt dyrt at drive elnet, når man er et lille elnet og har få kunder at fordele det på.

Det er da ikke, fordi befolkningstætheden på Bornholm er meget lavere end så mange andre steder i landet?

– Nej, men du skal jo varetage alle de samme funktioner. Det vil sige, du skal have det samme reguleringsudstyr og de samme folk til at aflæse. Du skal kunne alt det samme, uanset om du har 20.000 eller 100.000 kunder. Og det er meget dyrere at fordele det på 20.000 kunder end på 100.000 eller en million. Man må sige, at det vil være næsten umuligt at have så små elselskaber på den lidt længere bane, for prisen per kunde bliver meget høj, siger Lars Goldschmidt og uddyber sin pointe.

– Der er jo ingenting, man kan lade være med at gøre, selv om man er et lille selskab. Der er de samme krav til strømmens regularitet og til at kunne styre solceller og vindmøller, der kommer ind og ud af systemet, som i et stort selskab. Der er bare mange flere kunder at fordele det på i det store. Det er derfor, vi har set en konsolidering i branchen, og den går mod stadig færre netselskaber.

Hvad vil et frasalg betyde for antallet af bornholmske arbejdspladser?

– Vores analyse er, at de folk, som skal bruges til at vedligeholde og køre ud til kunderne, vil der snarere være brug for flere af, da de ikke længere vil kunne deles med resten af selskabet. Omvendt vil der blive brug for færre administrative medarbejdere, siger Lars Goldschmidt, som vurderer, at det samlede antal arbejdspladser på Bornholm knyttet til elnettet vil falde lidt.