Der er pumpet vand fra åen og ud i kloakken for at hindre forureningen i at brede sig til Præstemosen. Foto: Jacob Jepsen

Brandvæsnet pakker sammen i Klemensker: Udslip påvirker vandløb og søer

Et stort oprydningsarbejde står på nær Bornholms Andelsmejeri, St. Clemens, i Klemensker. En større mængde procesvand fra mejeriet er strømmet ud i en regnvandsledning og derefter løbet ud i vandløb og søer i området ved mejeriet.

MILJØ

Et stort oprydningsarbejde står på nær Bornholms Andelsmejeri, St. Clemens, i Klemensker. En større mængde procesvand fra mejeriet er strømmet ud i en regnvandsledning og derefter løbet ud i vandløb og søer i området ved mejeriet.

Det fortæller Henrik Madsen, der er indsatsleder i Bornholms Brandvæsen. Procesvandet består ifølge Henrik Madsen af mælk, valle, alger, fedt og andet, som altså af endnu ukendte årsager er endt i vandløb og søer nær mejeriet.

Henrik Madsen og hans folk har arbejdet for at begrænse udslippet siden tirsdag, hvor det blev opdaget.

– Vi har begrænset forureningen ved at lukke af, så procesvandet ikke kan løbe videre ud i Præstemosen. Vi har pumpet det vand, som procesvandet er løbet ud i, over i kloakken, hvorefter det så kommer i rensningsanlægget, fortæller han.

Ifølge Henrik Madsen er det ikke ofte, den slags udslip sker.

– Som udgangspunkt må der jo ikke komme noget ud, der forurener naturen, så nej, det er ikke noget, vi ser ret ofte, siger han.

Bornholms Brandvæsen har stået for at begrænse videre forurening, men er nu ved at pakke sammen og forlade stedet igen.

– Vi er stille og roligt på vej ud af den akutte del af oprydningsarbejdet, og nu overtager kommunens miljøafdeling så det videre arbejde og eventuelle drøftelser med mejeriet om, hvordan man undgår, at det sker igen, siger Henrik Madsen.