Klaus H. Petersen, som er virksomhedsrådgiver hos Bornholms Landbrug og Fødevarer, håber, at tiltaget med mere klimavenlige stalde kan møde et offentligt ønske om mere miljøhensigtsmæssig produktion i det bornholmske landbrug. Arkivfoto: Allan Rieck

57 millioner kroner til miljøvenlige stalde hos tre landmænd

LANDBRUG

De bornholmske landmænd har viljen og modet til at bygge nye og mere miljøvenlige stalde.

Sådan skriver Bornholms Landbrug og Fødevarer i deres oktobernyhedsbrev. Tre bornholmske landmænd har fået midler til blandt andet at opføre nye staldanlæg med topmoderne udstyr til reduktion af ammoniak, lugt og drivhusgasser.

De tre bornholmske landmænd skal nu opføre staldanlæg til en værdi af mere end 57 millioner kroner. Det er midler fra de to ordninger Modernisering af slagtesvinestalde og Modernisering af kvægstalde. Der er 500 millioner kroner i de to ordninger, der bliver fordelt til landmænd landet over.

I nyhedsbrevet skriver Bornholms Landbrug & Fødevarer, at den bornholmske produktion af grisekød er en succeshistorie. Klaus H. Petersen er virksomhedsrådgiver hos Bornholms Landbrug og Fødevarer, og han håber, at dette tiltag med mere klimavenlige stalde kan møde et offentligt ønske om mere miljøhensigtsmæssig produktion i det bornholmske landbrug.

– Der skal hele tiden udvikles bedrifter for at sikre produktionen i vores landbrug. Det her projekt med nye stalde flugter flot med et offentligt ønske om, at produktionen skal udgøre mindst mulig klimabelastning, siger han og roser landmændene for at have søgt midlerne.

– Når landmændene er klar, så er det jo bare om at komme i gang, så vi rigtig glade for, at tre bornholmske landmænd har søgt og fået midlerne, fortæller Klaus H. Petersen.

Der har været 89 ansøgninger på landsplan, heraf de tre slagtesvineproducenter på Bornholm, der har søgt ordningen i samarbejde med Bornholms Landbrug & Fødevarer.

De tre landmænd har ikke ønsket at stå frem med navn.