Skoleleder Helle Krakau Holm siger, at mange af de nye elever på Svartingedal Skole er tilflyttere til området. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Overbygning trækker flere elever til: Skole har fremgang på 44 procent

44 procent, hvilket i antal er 61 elever, svarende til tre små klasser. Det er fremgangen i elevtallet på Svartingedal Skole i Hasle fra den 5. september 2019 til samme dato i 2020.

SKOLE

44 procent, hvilket i antal er 61 elever, svarende til tre små klasser. Det er fremgangen i elevtallet på Svartingedal Skole i Hasle fra den 5. september 2019 til samme dato i 2020.

Det fremgår af kommunens nye opgørelse over elever i den bornholmske folkeskole.

To markante elementer ligger bag den største del af fremgangen på hasleskolen:

Skolen er i dette skoleår begyndt genetableringen af overbygningen med 7.-9. klasse. I første omgang med en 7. klasse, hvor der går 26 elever, der ellers skulle have gået i skole i Rønne eller andre steder.

Dertil kommer en stor tilgang af elever i den anden ende af skalaen. 37 elever begyndte i august i børnehaveklasse, hvilket betyder, at skolen for første gang i mange år har to 0. klasser.

Men dertil kommer også en drypvis fremgang i de øvrige klasser.

– Vi oplever tydeligt, at man ved, at vi nu kan tilbyde et helt skoleforløb, og det er man som forældre mest trygge ved, siger Helle Krakau Holm, skoleleder på Svartingedal Skole.

Mange nye fra eget distrikt

Der har været snak om, at Svartingedal får de nye elever ved at “stjæle” dem fra andre skoler. Men det tilbagevises af skolelederen:

– Vi har et billede af, hvor eleverne kommer fra, og når det handler om dem udefra, kommer de fra store dele af øen. Men rigtig mange af de nye elever kommer fra vores eget distrikt, fordi der er kommet mange tilflyttere. Mange bosætter sig lidt udenfor byen og vælger skolelivet her, siger Helle Krakau Holm.

Af de 37 elever i børnehaveklassen er det for eksempel seks, der kommer fra andre distrikter på øen.

Det at skolen nu har to børnehaveklasser er også med til at lokke flere til, hvoraf nogle måske tidligere ville have valgt en privatskole, mener Helle Krakau-Holm.

Flere ansatte

Der følger vel også nogle udfordringer med fremgangen?

– Vi oplever, at der i nogle klasser er kommet fire-fem elever, der selvfølgelig skal vænne sig til vores kultur. Vi har dygtigt personale, men det er hårdt arbejde, for det kan være mange at skulle inddrage i en klasse, siger skolelederen.

– Vi har været nødt til at indkøbe nye møbler til 5. klasse, fordi der er kommet så mange nye børn. Men det er bare ren luksus, tilføjer Helle Krakau Holm.

Fremgangen betyder også, at skolen nu har over 80 børn i skolefritidsordningen.

Skolen har ansat tre lærere og en pædagog i det nye skoleår.

 

 

200

Svartingedal Skole havde pr. 5. september 200 elever. De var således fordelt:

0. klasse 37

1. klasse 20

2. klasse 18

3. klasse 24

4. klasse 26

5. klasse 24

6. klasse 25

7. klasse 26

Dertil kommer otte børn i distriktet, der modtager hjemmeundervisning. De børn indskrives på skolen i det distrikt, hvor de bor, og det er skolen, der har tilsynet med de hjemmeunderviste børn.

 

35

35 ud af de 200 elever – svarende til 17 procent – på Svartingedal Skole har bopæl i andre skoledistrikter på Bornholm.

12 bor i Kongeskærskolens distrikt, 10 i Åvangsskolens distrikt, 11 i Søndermarksskolens distrikt og to i Hans Rømer Skolens distrikt.