Foto: Berit Hvassum

Leif Olsen: Lavere elpriser er utopi

SF’s medlem i kommunalbestyrelsen, Leif Olsen, var en af de seks politikere, der i mandags stemte imod at følge Bornholms Energi og Forsynings anmodning om et mandat til frasalg af det bornholmske elnet. Inden afstemningen interviewede Bornholms Tidende ham om, hvad der er problemet ved, at et større netselskab overtager el-infrastrukturen, der i dag tilhører et kommunalt ejet selskab.

ENERGI

SF’s medlem i kommunalbestyrelsen, Leif Olsen, var en af de seks politikere, der i mandags stemte imod at følge Bornholms Energi og Forsynings anmodning om et mandat til frasalg af det bornholmske elnet. Inden afstemningen interviewede Bornholms Tidende ham om, hvad der er problemet ved, at et større netselskab overtager el-infrastrukturen, der i dag tilhører et kommunalt ejet selskab.

”I et moderne samfund er el-nettet endvidere at regne som kritisk infrastruktur – den sælger man som bekendt ikke bare til hvem som helst”, skrev SF i en pressemeddelelse op til afstemningen i kommunalbestyrelsen. Hvad er problemet egentlig, hvis ejerskabet tilfalder en anden dansk, forbrugerejet virksomhed?

– Det ved du jo ikke, om det bliver. Hvad hvis ejerskabet tilfalder Huawei? Du kan ikke sætte en begrænsning op, for hvem du vil sælge til.

Hvad nu hvis det ender, som de regner med hos Beof; at det bliver et af de større danske, forbrugerejede netselskaber. Ville det være et problem?

– I forhold til kritisk infrastruktur? Nej, det ville det måske ikke. Når du snakker om store forsyningsselskaber, kan de godt være forbrugerejede, men de er i hvert fald ikke forbrugerkontrollerede. Det er jo professionelle selskaber. Det foregår ikke som i et gammeldags andelsselskab, hvor man mødes en gang om året og beslutter, hvad der skal ske, siger Leif Olsen.

Han gør opmærksom på, at elnettet på sigt kan blive solgt videre.

– På et eller tidspunkt hvis du sælger til et af dem, hvem sælger de så videre til? Nej, det eneste, der måske kunne have overbevist mig, var, hvis vi lå et andet sted, end hvor vi ligger – det vil sige, at vi kunne have opnået stordriftsfordele eller synergieffekter, men det kan du jo ikke, for du kan ikke slå vores elnet sammen med andres. Vi ligger ude i Østersøen. Og derfor får vi jo heller ikke lavere priser. Det ville være fuldstændig utopisk. Ingen vil købe Bornholms elnet for at være søde ved os.

De forventer ellers i Beof på sigt at kunne få lavere priser.

– Vis mig et eksempel på en forretningsmand, der har et monopol og nedsætter prisen for at gøre noget sødt. Det er ikke sådan, det frie marked opererer.

Heller ikke i så kraftigt en reguleret branche som elnetselskaber?

– Du har et prisloft, som du må gå op til. Men det har betydning, når du snakker om elproduktion og dermed også køb og salg af el. Her er der ikke noget monopol, og jeg kunne købe strøm af et svensk eller tysk selskab, hvis jeg ville. Men den skal stadig igennem vores elnet, som ejes af et netselskab, og jeg får ikke lov til at trække en ny ledning. Der er jo ingen konkurrence.

– Det eneste, som du mister på dette, er, at vi i dag i kommunalbestyrelsen, fordi kommunen ejer El-Net Øst, faktisk i ejerstrategien kan sige til bestyrelsen, at profitten maksimalt må være så høj. Altså, vi kan sådan set sætte prisen ned. Den mulighed mister vi også. Den eneste forretningsmæssige logik, hvor du vil sætte prisen ned, er, hvis du kan øge forbruget. Princippet om ”tag tre, betal for to” kan du bruge på konkrete varer. Men fordi nettariffen sættes ned med fem øre, går du jo ikke ud og hæver dit strømforbrug med ti procent.

 

 

Det mener bornholmerne om et frasalg af elnettet

På Bornholms Tidendes Facebook-side er de fleste utilfredse med kommunalbestyrelsens beslutning om at lade Beof sætte El-Net Øst til salg:

Poul Steen Larsen: Kortsynet og meget forkert. BRKs godkendelse af salget skal lappe det hul i BEOFs kasse, som kommunen skabte ved at trække 200 millioner ud af BEOF. Ansvarsforflygtigelse. Politikerne frygter at miste vælgere, hvis de tilbagebetaler BEOF med penge fra kommunekassen, fordi det så ville udløse en skattestigning. Husk det til næste kommunevalg!

Niklas Jørgensen: Man er vel sådan set inhabil.. Når nu at ens varmeregning skal nedsættes med de penge der kommer ind på et salg?? Ud fra den betragtning skal salget Til afstemning i Rønne og dem som ikke er tilsluttet Fjernvarmen ude på øen som ikke får 1 krone ud af salget . Bortset fra en stabil høj El regning. Beof hele øens selvskab .

Man forstår bedre og bedre RVV.. Hvad de er oppe imod

Jesper Olsen: Historisk dum beslutning. Og som samtidigt tilsyneladende kun gavner nogle dele af øens borgere fremadrettet. Det burde slet og ret være demokratisk umuligt.

John Nielsen: Det er en god beslutning. I fremtiden må elnettet alligevel ikke rigtig tjene penge. Så lad os få en økonomisk gevinst først som sids

René Nordin Bloch: Kunne man ikke bede BRK om at tilbagebetale de 200 milioner de lånte af Østkraft i 2008? Det kunne måske redde BEUFs økonomi.

”Det fremgår af det 100 % kommunalejede Østkraft Net A/S regnskab, at man i 2007/2008 optog et lån på kr. 200 mio. kun for at sende dem videre til regionskommunen som aktieudbytte”.

Susanne Ager Höy: Ja det giver en stakket frist at pisse i bukserne

Jette Kruuse Langemark: Tåbeligt, kritisk infrastruktur bør ikke styres af private.

Lars Kærulf Møller: Dårlig beslutning, men når den nu er truffet, håber jeg at man sikrer at provenuet fra salget kommer alle bornholmere til gode. Folk med varmepumper har jo allerede bidraget en gang af egen lomme til den grønne omstilling, nu ser det ud til, at de også skal betale for urentable fjernvarmeinvesteringer.

Mikael Harild: Det handler egentlig ikke så meget om salg af elnettet eller ej. Salget er konsekvensen af politiske fejldispositioner gennem mange år, som salget nu skal rette op på. Dette bekræftes tydeligt af aftenens debat i kommunalbestyrelsen

Det er på tide, at de ansvarlige politikere stilles til ansvar for deres misrøgt af forsyningen på Bornholm.

Michael Jørgensen: Skandaløst!

Hvorfor skal det hastes igennem? Der kommer snart en ny direktør. Lad dog den mand komme til orde! Han kunne måske komme med ny viden og input, som kan redde skuden. Svært at redde skuden, når kb-amatxxxx lader rælingen komme under vand….

Typisk borgmesterpanik!

Håber at når valgdagen kommer, at der renses ud.