Retten i Rønne. Foto: Jacob Jepsen

Landsretten stadfæster dom mod tidligere ejendomsmægler

Et års fængsel, hvor af de tre måneder skal afsones, og de ni måneder gøres betinget.

En enig domsmandsret under Østre Landsret stadfæstede onsdag eftermiddag strafudmålingen i byretsdommen i bevisankesagen mod den 57-årige tidligere ejendomsmægler Charlotte Kjøller, nu Charlotte Engell.

Et års fængsel, hvor af de tre måneder skal afsones, og de ni måneder gøres betinget mod udførelse af samfundstjeneste.

En enig domsmandsret under Østre Landsret stadfæstede onsdag eftermiddag strafudmålingen i byretsdommen i bevisankesagen mod den 57-årige tidligere ejendomsmægler Charlotte Kjøller, nu Charlotte Engell.

Charlotte Engell blev lige som i byretten dømt for fire forhold af dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed i sagen om det kuldsejlede bornholmske husbådprojekt.

Hun blev dømt for at fremstille falske købskontrakter og fabrikere mails fra fiktive købere, private og firmaer, så det fremstod som om der var solgt husbåde.

Ocean Prawns

Charlotte Engell blev derimod frifundet for bedrageri mod Ocean Prawns.

Virksomheden betalte på et tidspunkt i alt 640.500 kroner til værftet i Hvide Sande, så det kunne gå i gang med at fremstille husbådenes stålbunde.

Landsretten fandt ikke, at der var tilstrækkeligt med beviser for, at den vildfarelse om at der var stor interesse for at købe husbådene, som Charlotte Engell gav udtryk for, var årsagen til at virksomheden betalte pengene.

Derfor ophævede landsretten byrettens bestemmelse om tilbagebetaling af 640.500 kr. til Ocean Prawns.

Skyldig i underslæb

Derimod blev Charlotte Engell i landsretten kendt skyldig i underslæb overfor ægteparret Hans-Jørn og Lone Krogh Hansen.

Landsretten fandt det bevist, at den dømte havde modtaget 500.000 kroner fra ægteparret for et lejlighedssalg på Mallorca.

Salget blev aldrig til noget, men ægteparret fik ikke pengene tilbage.

Charlotte Engell skal inden 14 dage betale de 500.000 kroner inklusiv procesrente tilbage til ægteparret.

Lige som i byretten fandt landsretten det ikke bevist, at Charlotte Engell havde haft til hensigt at begå bedrageri mod Baltic Seaside Bornholm ved at inkasserer kommission for de fiktive husbådshandler.

Ikke virke som ejendomsmægler

Retten fastholdt byrettens dom om 150 timers samfundstjeneste med den ændring at længstetiden for udførelse af samfundstjeneste fastsættes til et år. Den dømte må fortsat ikke må virke som ejendomsmægler i tre år.

Desuden skal Charlotte Engell betale sagens omkostninger for landsretten.

Med en stadfæstelse af strafudmålingen fik anklagemyndigheden ikke den skærpelse af straffen i form af en fængselsdom på mellem 1 år og seks måneder og 1 år og 9 måneder, som anklagemyndigheden havde ønsket.

– Overordnet set er jeg sådan set meget godt tilfreds, siger anklager Jens Povlsen, Statsadvokatens kontor i København om landsrettens dom.

Ligesom i byretten skete der domfældelse i de fire forhold om dokumentfalsk, og der skete domfældelse i forholdet vedrørende underslæb mod ægteparret fra Sorthat.

Anklageren havde vurderet, at forholdet vedrørende bedrageri mod Ocean Prawns var til en domfældelse.

– Det var landsretten ikke enig i, og det tager jeg til efterretning, siger Jens Povlsen.