Der udbydes folkeaktier med henblik på et køb af Klemens Kro. Foto: Berit Hvassum

Familie vil sætte Klemens Kro på folkeaktier

Klemens Kro har med sikkerhed eksisteret siden år 1700, men måske i endnu længere tid.

I de senere år har den ført en hensygnende tilværelse, men måske er gode tider på vej tilbage.

SAMLINGSSTED

Klemens Kro har med sikkerhed eksisteret siden år 1700, men måske i endnu længere tid. I de senere år har den ført en hensygnende tilværelse, men måske er gode tider på vej tilbage.

Familien Holst fra Frederiksværk på Sjælland har kastet sin interesse på kroen og udbyder folkeaktier, hvor man forpligter sig til, at hele det beløb, der kommer ind, bliver brugt til køb og renovering af kroen. Det er kommet i stand over Facebook på nogle ganske få dage. I første omgang spurgte Kent Holst klemenskerboerne om interessen fra foreninger, organisationer med mere for at leje, låne og bruge lokalerne. Familien går selv op i dans og vil gerne etablere noget danseundervisning, som der tidligere har været, da Dirty Boots Line-Dancers holdt til på kroen.

Mange positive tilkendegivelser førte til næste skridt, og det kommer efter forslag fra Klemensker:

Udstedelsen af folkeaktier, hvor interesserede har mulighed for at købe fire forskellige typer – fra 500 kroner op til 5.000 kroner.

Charmerende bygning

På den måde håber Kent Holst, at det kan lade sig gøre at supplere de 250.000 kroner, som familien selv regner med at komme med, og derefter realisere købet. Kroen er sat til salg for 498.000 kroner.

– Jeg er lidt imponeret over, at projektet er kommet så godt fra start. Vi er ikke vant til det sammenhold og den gejst, hvor vi bor nu, siger Kent Holst.

– Vi har altid været glade for Bornholm og er blevet det i tiltagende grad. Jeg har længe været interesseret i kroen, som jeg synes er et fantastisk sted. Da den kom til salg, besluttede vi os for, at vi skulle ind og se på den, fordi vi kan godt tænke os at flytte til Bornholm.

– Det er en usædvanlig charmerende bygning, og det er synd, hvis den går til. Det forpligter at købe en ejendom som den, hvor der er en masse historie. Både noget, der skal bevares, og noget, der skal videreudvikles. Det skal ske i samarbejde med byen, siger Kent Holst.

Skader skræmmer ikke

Og I klar over, at ejendommen har større vandskader?

– Vi har været inde at kigge, og det er noget, vi selv kan fikse. Jeg har en far, der er tømrer, og han vil gerne være med på sidelinjen, siger Kent Holst.

Det skræmmer dig ikke?

– Overhovedet ikke. Det er en ejendom med usædvanlig mange muligheder.

Kent Holst siger, at familien også er tiltrukket af at komme ud et sted, hvor de kan have nogle heste og være med i det lokale sammenhold.

– Vi er meget tiltrukket af det fællesskab, vi kan forstå, at der er i Klemensker, og med kroen kan vi få et forsamlingssted, som den har været før. Et sted, hvor byen kan komme og lave fællesspisning, og hvor der kan være danseskole, og det sidste har vi allerede talt med nogen om, siger Kent Holst.

Mette Holst er sosuhjælper og lærer, Kent Holst er også sosuhjælper og er i gang med læreruddannelsen. De har tre børn – Elias på 12, Josias på 10 og Esther på otte år.

 

 

Klemens Kro blev i 2016 ramt af en omfattende vandskade, som blandt andet tydeligt ses på gulvet i den store festsal. Arkivfoto: Berit Hvassum

1001 kvadratmeter

Klemens Kro står til salg hos Rønne Ejendomshandel for 498.000 kroner.

Ejendommen har et etageareal på 1.001 kvadratmeter, hvoraf 127 kvadratmeter er bolig.

Der er også en stald med hestebokse, og kroen har tre tønder land jord.

 

 

Ejeren af kroen: Det lyder interessant

 

Michael Rylander Christensen ejer Klemens Kro, som står til salg for 498.000 kroner:

Han er umiddelbart overrasket, fordi han ikke selv har hørt noget fra initiativtageren, der ønsker at købe kroen.

– Det lyder da interessant. Det er herligt, at nogen vil noget med kroen, siger han.

Michael Rylander Christensen købte Klemens Kro i 2013, men den har ligget stille hen, siden der skete omfattende vandskader i 2016. Skaderne, der skyldes varmt vand fra en læk på et fjernvarmerør under Simblegårdsvej, har ramt både vægge, gulve og lofter.

– Jeg har altid haft den mening, at kroen er fantastisk. Det var derfor, at jeg købte den. Planerne er bare blevet bombet tilbage af vandskaden. Lige nu er vi ved at samle trådene for at finde ud af, hvad vi skal. Jeg er meget interesseret i enhver henvendelse om at få kroen til at blive noget for nærområdet på en eller anden måde. Folk skal bare henvende sig, og så kan man finde ud af så meget, siger Michael Rylander Christensen.

Så er du til at forhandle med?

– Jeg synes jo, at prisen er meget lav. Men afhængig af, hvad der kommer ind, kan man snakke om meget. Jeg tror, det vil have indflydelse, hvor meget planerne er til gavn for byen.

Skal i landsretten

Michael Rylander Christensen har kørt en retssag mod kommunen og Bornholms Energi & Forsyning for at få erstatning for skaden. Byretten har ikke givet ejeren medhold, og han er nu gået videre:

– Sagen skal i landsretten den 21. maj 2021, og der håber jeg meget på retfærdighed, kort sagt, for jeg holder fast i, at vi ikke kan være skyld i sagen, siger Michael Rylander Christensen.

– Skaderne er heldigvis ikke blevet værre. Der er lavet en syns- og skønsrapport, som siger, at skaderne kommer fra det varme vand ude i kommunens vej, og den siger, hvad der skal til for at udbedre skaderne. Det er klart, at det koster, hvis man skal bruge håndværkere, men kan man selv noget med hænderne, kan man få udgifterne ned, siger Michael Rylander Christensen.

 

Land- og byforening om kroplaner: Det er fantastisk

I Klemensker Land- og Byforening glæder formand Philip Kjøller sig over initiativet.

– Vi har møde i bestyrelsen torsdag. Kroen er ikke på dagsordenen, men jeg tror, at vi kommer til at drøfte den. Som det er nu, står kroen bare og forfalder. Så det vil være fantastisk, hvis der igen kommer liv i lokalerne. Det må vi bakke op, så meget som vi nu kan.

– Vi har i land- og byforeningen et godt samarbejde med Klemensker Idrætsforening om at bruge KIF-Centret, men jeg vil da ikke udelukke, at vi også kommer til at bruge kroen, hvis det bliver en mulighed fremover, siger Philip Kjøller.