Skolechef Trine Schloss Pedersen. Foto: Berit Hvassum

Elevtallet i folkeskolen er stabilt: ‘Vi oplever en stigende interesse’

SKOLE

Den seneste opgørelse over elever i folkeskolen viser, at elevtallet er stabilt, skriver Bornholms Regionskommune på sin hjemmeside.

Skolernes elevtal gøres hvert år op den 5. september, og her man på den nye opgørelse aflæse en lille stigning på almenområdet i 0.-9. klasse, idet folkeskolens andel af det totalt antal skoleelever på Bornholm er vokset fra 57,65 procent i 2019 til 58,30 procent pr. 5. september 2020. Medregnes eleverne i 10. klasseskolen, er andelen af elever i folkeskolen i 2020 på samme niveau som sidste år.

– I dette års elevopgørelse ser vi en meget marginal stigning i forhold til opgørelsen sidste år. Selvom stigningen jo ikke er så stor, så peger det alligevel i den rigtige retning. Vi oplever for tiden også en stigende interesse for folkeskolen, og den tendens glæder jeg mig naturligvis meget over, siger skolechef Trine Schloss Pedersen på kommunens hjemmeside.

Det samlede antal elever grundskolen på Bornholm er i det forløbne år faldet med cirka to procent, hvilket afspejler den befolkningsmæssige udvikling på øen.

Forventer flere elever

– Vi kan se på regionskommunens befolkningsprognoser, at antallet af børn mellem 5 og 15 år er faldende. Det må vi forvente afspejler sig i det samlede antal elever i grundskolen i de næste år. Jeg har dog en forventning om, at vi alligevel vil se et stigende antal elever i den bornholmske folkeskole, siger skolechef Trine Schloss Pedersen.

Kommunen venter et fald i antallet af børn og unge indtil 2026, hvor befolkningsprognosen viser en lille stigning.

Hvor ændringerne samlet i den bornholmske folkeskole er marginale, er der til gengæld stor forskel i udviklingen på de seks skoler:

Der er en markant stigning i elevtallet på Svartingedal Skole med 44 procent samt en stigning i elevtallet på Paradisbakkeskolen med syv procent i forhold til sidste års opgørelse. Kongeskærskolen ligger på samme niveau som sidste år, mens Søndermarksskolen, Åvangsskolen og Hans Rømer Skolen alle har nedgang i elevtallet på mellem fem og 11 procent.

– Vi arbejder selvfølgelig hele tiden på at gøre folkeskolen endnu mere attraktiv for både forældre og elever. Det vil vi fortsætte med, så folkeskolen bliver det naturlige skolevalg for borgerne på Bornholm, siger skolechefen.

 

 

4.000

Der er i alt 4.000 elever i grundskolen på Bornholm pr. 5. september 2020 mod 4.079 elever i 2019.

 

 

 

138

138 elever med bopæl på Bornholm er tilmeldt en efterskole i Danmark pr. 5. september 2020. Der var 146 året før.

 

 

 

Åvangsskolen er den største skole

Elever på de bornholmske folkeskoler pr. 5. september 2020:

Åvangsskolen 559

Paradisbakkeskolen 533

Søndermarksskolen 450

Hans Rømer Skolen 353

Kongeskærskolen 237

Svartingedal Skole 200

10. klasseskolen har 79 elever, 51 elever modtager undervisning i forskellige tilbud på ungdomsskolen, 28 går i modtageklasser på Paradisbakkeskolen.

På specialskolerne er 61 elever på Heldagsskolen og 66 på Kildebakken.

 

 

 

Fri- og privatskoler

På de syv bornholmske fri- og privatskoler var der pr. 5. september 2020 følgende elevtal:

Rønne Privatskole 348

Svaneke Friskole 212

Bornholms Frie Idrætsskole 202

Davidskolen 194

Peterskolen 194

Friskolen Østerlars 134

Sydbornholms Privatskole 99