Hans Rømer Skolen i Aakirkeby. Foto: Allan Rieck

Skole til politikerne: ‘I lovede os ro men giver os uro’

FOLKESKOLE

Nu skal der ro om folkeskolen på Bornholm. Det var der enighed om før kommunalvalget for snart tre år siden. Men et år før næste valg står det klart, at det løfte ikke holdt.

Det mener skolebestyrelsen på Hans Rømer Skolen i Aakirkeby. I sit høringssvar om at ændre grænserne for skoledistrikterne, så børn i Østerlars og Gudhjem kommer ind under Kongeskærskolen i Allinges distrikt, ikke længere Hans Rømer Skolen, får børne- og skoleudvalget kritik for at løbe fra sit ord.

Før udvalgets møde tirsdag anbefaler kommunens servicedirektør Trine Dorow børne- og skoleudvalget at godkende de ændrede grænser for skoledistrikterne. Men i Aakirkeby nager mistanken om, at ændrede distriktsgrænser også handler om at kompensere Kongeskærskolen for den afgang af elever, der sandsynligvis vil følge af, at Svartingedal Skole i Hasle fra dette skoleår igen har en 7. klasse og om to skoleår igen vil være en “hel” folkeskole med elever helt op til 9. klasse.

“Vi kan bekymre os om, at forslaget ikke kun handler om at sikre en kortere skolevej, men også om at lukke et “hul” på Kongeskærskolen, som er opstået som følge af beslutning om overbygning på Svartingedal Skole. Er det tilfældet, så flytter man jo bare problemet fra en skole til en anden”, skriver formand Christina Fürst Mogensen på vegne af skolebestyrelsen på Hans Rømer Skolen.

“Vi – brugerne af det bornholmske skolevæsen – blev lovet ro af børne- og skoleudvalget efter hårde år med skolelukninger og uvished. Nu åbner I op for overbygning i Hasle og nye skoledistrikter. Det er ikke ro. På Hans Rømer Skolen kan vi sidde tilbage med en følelse af at skulle betale for en politisk beslutning om en overbygning på en anden skole”, fortsætter svaret fra skolebestyrelsen i Aakirkeby.

Kongeskær kan miste penge

Skolernes reaktioner på planen om at ændre på distriktsgrænserne rummer også et paradoks: Hvis ændrede grænser kommer til at stille en skole økonomisk ringere end i dag, vil det med stor sandsynlighed blive Kongeskærskolen. Kommunens prognoser otte år frem i tiden tyder derimod på, at økonomien på Hans Rømer Skolen sandsynligvis ikke vil ændre sig.

Alligevel er det Hans Rømer Skolen, der er mest bekymret, mens skolebestyrelsen på Kongeskærskolen i sit høringssvar “ser positivt på en udvidelse af Kongeskærskolens distrikt og ser frem til en mulighed for at få øget elevtal”.

Kongeskærskolen kan få en dårligere økonomi ud af et større skoledistrikt, fordi et større distrikt i adskillige skoleår sandsynligvis vil tvinge skolen til oprette to små klasser i stedet for én stor. Der må højst være 28 elever i en klasse, så når der er 29 eller flere på en årgang, skal skolerne oprette to små klasser, der har en dårligere økonomi end én stor.

“I skal være klar over, at I med denne model opretter endnu en skole med potentielt halvandet spor. Det ved vi af erfaring gør det svært at drive økonomisk bæredygtig skole”, skriver skolebestyrelsen på Hans Rømer Skolen til politikerne.

“Halve spor eller årgange på skiftevis et og to spor giver store planlægningsmæssige udfordringer. Det besværliggør kontinuiteten i personalesammensætningen på årgangene, og det kan gøre det svært at fastholde personalet”.

Den samme fare ved et større skoledistrikt ser også Kongeskærskolen selv.

“Vi gør opmærksom på, at en stigning i elevtallet kan medføre at skolen får flere klassedelinger til små klasser i de kommende år, hvilket kan medføre en økonomisk belastning med nuværende tildelingsmodel og kan medføre udfordringer med plads og kapacitet”, skriver formand Tue Pelle Christiansen på vegne af skolebestyrelsen på Kongeskærskolen.

Mange små klasser lurer

Ifølge regionskommunens prognose vil Kongeskærskolen med uændrede skoledistrikter holde sig under 29 elever i hver ny 0. klasse frem mod 2028. For alle årene viser prognosen, at antallet af nye elever i 0. klasse vil blive mellem 21 og 25. Dermed vil skolen i Allinge som hidtil kunne nøjes med at oprette én forholdsvis stor 0. klasse med en sund økonomi.

Anderledes vil det ifølge prognosen gå, hvis Østerlars og Gudhjem kommer til at høre til Kongeskærskolens distrikt. Så vil 29 elever i 0. klasse med sikkerhed udløse to små klasser i 2025 – og årgange på 27, 28 og 28 elever vil betyde, at årene 2026 til 2028 alle kommer til at ligge lige på vippen mellem én stor og to små klasser.

Prognosen skal heller ikke tage meget fejl, før også årene fra 2021 til 2024 kan give Kongeskærskolen de mindst 29 elever i 0. klasse, der vil udløse to små klasser i stedet for én stor.

Tre af årene forudser prognosen 26 nye indskrevne elever, og kun i 2023 vil Kongeskærskolen med sandsynligvis 24 nye små elever have en pæn margin op til de 29 elever.