Rønne Svømmehal ser umiddelbart ud til at få sit ønske om en arealreservation på Nørrekås opfyldt, men der er stadig mange ting, der skal undersøges, før planen om et vandkulturhus i området kan realiseres. Arkivfoto: Berit Hvassum

Kommunen er klar til at reservere areal til vandkulturhus

Seks uger er der gået, siden offentligheden hørte, at Rønne Svømmehal gerne vil reservere et areal ved Nørrekås Lystbådehavn til Bornholms Vandkulturhus. Siden har sagen kørt rundt i det kommunale system, og i denne uge tager den hul på en ny tur, inden svømmehallen får et endeligt svar på sin ansøgning.

UDVIKLING

Seks uger er der gået, siden offentligheden hørte, at Rønne Svømmehal gerne vil reservere et areal ved Nørrekås Lystbådehavn til Bornholms Vandkulturhus. Siden har sagen kørt rundt i det kommunale system, og i denne uge tager den hul på en ny tur, inden svømmehallen får et endeligt svar på sin ansøgning.

I dag, tirsdag, er ansøgningen på ny til politisk behandling i natur- og miljøudvalget efter at have været i høring hos Idrættens Videns- og Kompetenceråd. Senere følger en behandling i job-, udviklings- og fritidsudvalget samt en beslutning i økonomi-, erhvervs- og planudvalget.

Forud for den politiske behandling indstiller kommunaldirektør Johannes Nilsson, at Rønne Svømmehals ansøgning imødekommes, samt at kommentarerne fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd indarbejdes i arbejdet med den strategiske handlingsplan for Nørrekås og i arbejdet med at konkretisere visionen om Bornholms Vandkulturhus

Er den såkaldte trekantsgrund ved Nørrekås overhovedet egnet til et så stort byggeri som et vandkulturhus? Det er et af de spørgsmål, der skal arbejdes videre med, hvis regionskommunen reserverer grunden til Rønne Svømmehals projekt. Illustration: BRK

Særlige vejrforhold

Da Idrættens Videns- og Kompetenceråd kiggede på sagen, lød vurderingen, at projektideen er flot og interessant, og at rådet bestemt ser et potentiale i projektet. Samtidig bifalder rådet en nærmere undersøgelse af den såkaldte trekantsgrund, som er den, svømmehallen gerne vil reservere.

I rådet blev der sat spørgsmålstegn ved, om grunden egner sig til så stor en bygning, blandt andet på grund af vejrforhold og infrastruktur.

Endelig lod Idrættens Videns- og Kompetenceråd forstå, at det gerne ser projektet tænkt ind i den strategiske udvikling af Nørrekås Det punkt er den kommunale administration helt enig i. Det skal blandt andet belyse eventuelle problemer med infrastruktur og parkering.

Derudover anbefaler administrationen, at Rønne Svømmehal i dialog med de relevante afdelinger i Bornholms Regionskommune afdækker betydningen af de særlige vejrforhold på grunden og grundens egnethed til at etablere det påtænkte byggeri.