Beton og omfangsrige vinduespartier er to af kendetegnene ved bygningen, hvor busser og tog er kørt til reparation i årtier. Der er stadig rester af jernbaneskinner et par steder i hallen. Foto: Berit Hvassum

Kommunen er klar på at skyde 350.000 kroner i skatebane ved Remisen

På de indre linjer har kommunens byudviklere gennem et par måneder overvejet, hvad der skal ske med det gamle busværksted – kaldet Remisen efter områdets tidligere jernbanefunktion – og hvordan man kan tilgodese Rønnes skatere, som gennem foreningen Rønne Skate Sport kastede deres kærlighed på pladsen uden for værkstedet.

FRITID

På de indre linjer har kommunens byudviklere gennem et par måneder overvejet, hvad der skal ske med det gamle busværksted – kaldet Remisen efter områdets tidligere jernbanefunktion – og hvordan man kan tilgodese Rønnes skatere, som gennem foreningen Rønne Skate Sport kastede deres kærlighed på pladsen uden for værkstedet.

Forud for udvalgsmøderne i november indstiller administrationen til politikerne, at Rønne Street Sport får tildelt den ønskede plads ved Remisen på Nørrekås til og med 2023. Kommunen foreslår at betale 254.000 kroner for at lægge ny skateboard- og løbehjulsvenlig asfalt og opsætte et hegn ud til Nordre Kystvej. Desuden lægges der op til, at kommunen skal vedligeholde banen i 2022 og 2023, hvilket i alt anslås at koste sammenlagt 106.000 kroner.

Økonomi-, erhvervs- og planudvalget skal tage stilling til, om kommunen skal beholde ejerskabet over den velbeliggende grund, der allerede har tiltrukket interesse fra investorer, i mindst tre år. Administrationen indstiller nemlig, at remisebygningen og udendørsarealet, hvor den midlertidige skatepark skal ligge, “ikke sættes til salg i årene 2021-2023, medmindre et andet areal på Nørrekås kan anvises og etableres som skaterareal”.

Overvejede plads ved biblioteket

Kommunen har overvejet, om skateparken kunne placeres på parkeringspladsen ved Rønne Bibliotek. Denne mulighed blev fravalgt, da Rønne Street Sport havde modtaget en donation fra Brødrene E., S. & A. Larsens Legat, der havde som forudsætning, at skateparken skulle opføres i umiddelbar nærhed til Nørrekås Lystbådehavn, samt at kommunen skulle anvise et sted, som skateforeningen kunne råde over i mindst tre år.

Placeringen er oplagt af flere andre grunde, skriver administrationen:

“Arealet er kommunalt ejet, der er i forvejen en asfaltbelægning, hvilket mindsker udgiften til ny belægning, og der vil være adgang til toiletter og andre faciliteter på havnen, uden at brugerne skal krydse en vej. Placeringen op ad de to husmure ved remisen vil også kunne danne en plads, som nemmere vil kunne blive et socialt mødested end på den åbne busholdeplads”.

Ungdom og street inde

Hvad selve remisebygningen skal bruges til, vil de byudviklere og rådgivere, der arbejder med det generelle byudviklingsprojekt i Rønne, komme med et bud på. De skal levere et oplæg til, hvordan Remisen “i årene 2021-2023 kan benyttes midlertidigt til ungdoms- og streetaktiviteter”.

Dette oplæg og et tilknyttet budget vil blive præsenteret for politikerne på et senere tidspunkt. Inden bygningen kan tages i brug, skal den gennemgå en renovering, så den lever op til bygningsreglementets krav til blandt andet udluftning og tilgængelighed.

Flere koncertforeninger har den seneste tid – blandt andet her i avisen – vist interesse for at flytte arrangementer til Remisen. Det fremgår ikke af sagsfremstillingen, om deres ønsker kan blive tænkt sammen med “ungdoms- og streetaktiviteter”.

I de næste par uger skal tre politiske udvalg drøfte sagen, inden kommunalbestyrelsen i slutningen af november skal beslutte, om kommunen skal lægge jord og penge til en skatebane på Nørrekås.