Michael Hendriksen ville blive indkaldt som suppleant, hvis alle Venstres tre medlemmer i Beofs bestyrelse blev erklæret inhabile. Arkivfoto: Berit Hvassum

Venstre-kandidat kritiserer partifællers holdning til frasalg af elnettet

Når kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært møde i aften skal afgøre, om Bornholms Energi og Forsyning (Beof) skal gives mandat til at forsøge at sælge El-Net Øst, vil afstemningen sandsynligvis blotlægge, at Venstre er uenige i spørgsmålet.

ENERGI

Når kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært møde i aften skal afgøre, om Bornholms Energi og Forsyning (Beof) skal gives mandat til at forsøge at sælge El-Net Øst, vil afstemningen sandsynligvis blotlægge, at Venstre er uenige i spørgsmålet.

Som det eneste parti har Venstre kommunalbestyrelsesmedlemmer siddende i Beofs bestyrelse, endda hele tre af slagsen: Brian Kofoed, Maike Fiil og Carsten Schiebye. De forventes alle at støtte anmodningen fra bestyrelsen, som dermed vil få et mandat til at sætte gang i en salgsproces.

Derimod har gruppeformand Søren Schow kritiseret planerne om et frasalg og foretrækker at beholde elnettet i den kommunalt ejede energikoncern, da han frygter, at et salg vil resultere i højere eltariffer for forbrugerne og svække Beof på lang sigt.

Samme holdning har Venstre-medlemmet Michael Hendriksen, Knudsker, der er suppleant til kommunalbestyrelsen og igen stiller op til valget næste år.

– Hvis du ofrer 400 millioner kroner på et elnet, vil du godt forrente dine penge på en eller anden måde. De penge kan du kun lægge oven i strømprisen, selv om der ligger et loft over priserne. Jeg har snakket med flere Venstre-folk og også nogle, som stemmer på Venstre, men ikke nødvendigvis er medlem af partiet. De synes, det er tåbeligt at sælge det. Jeg ved godt, at kommunen har givet en kæmpe kommunegaranti, men man kunne lige så godt skyde de penge i fra kommunekassen, som Søren Schow har foreslået, så man kan få lidt ro på og forsøge at gennemskue det hele. Altså “tænk, tast, tal” – det er det, man siger inden for signaltjenesten i hjemmeværnet, siger Michael Hendriksen, der har en fortid som kompagnichef i den bornholmske hjemmeværnsgruppe.

Inhabile?

Han undrer sig over, at de tre Venstre-medlemmer, der sidder i bestyrelsen i Beof, kan få lov til at deltage i afstemingen.

– Jeg sad til et gruppemøde og spurgte, om de er inhabile på mandag. Svaret var nej, men det forstår jeg ikke. I min optik lyder det mærkeligt, siger Michael Hendriksen.

Han hæfter sig ved, at partiets tre bestyrelsesmedlemmer i Beof er forpligtet til at varetage forsyningsselskabets interesser og under møder skal overholde deres bestyrelsesansvar og ikke afsløre intern viden fra Beof. Efter Michael Hendriksens mening har “de på en eller anden måde mundkurv på,” siger han. Hvis der var tale om inhabilitet, ville Michael Hendriksen være blevet indkaldt som suppleant for en af de tre partifæller.

Maike Fiil og Brian Kofoed understreger, at regionskommunens jurister har taget stilling til spørgsmålet og meddelt dem, at de har lov til at deltage i behandlingen af punktet.

– Vi har spurgt, om vi er inhabile, og det har vi fået at vide, at vi ikke er, siger Brian Kofoed.

– Jeg får ikke nogen økonomisk fordel af det her. Selvfølgelig sidder jeg med en viden, men meget af den viden ligger i sagsfremstillingen, som hele kommunalbestyrelsen har adgang til, siger Maike Fiil.

Men kunne I stemme imod Beofs forslag i kommunalbestyrelsen, hvis I havde været uenige?

– Det kunne vi sagtens. Der er ingen af os, der synes, det er spændende at sætte det til salg. Vi kan bare ikke se nogen anden udvej, siger Maike Fiil.

Er udpeget af kommunalbestyrelsen

Brian Kofoed lægger vægt på, at de tre Venstre-medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsen.

– I det omfang vi arbejder for ejeren og sidder i bestyrelsen for ejeren, kan jeg ikke se, at der skulle være en kontrovers. Det ville være helt anderledes, hvis vi var lønansat hos Beof.

I Kommunernes Landsforenings vejledning om inhabilitet for kommunalpolitikere fremhæves de særlige vilkår for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer:

“En vigtig undtagelse er dog, at man ikke er inhabil, hvis man er udpeget af kommunalbestyrelsen til at sidde i den pågældende bestyrelse. Der kan dog være tilfælde, hvor man alligevel er inhabil, f.eks. hvis det er vigtigt i den sag, som kommunalbestyrelsen behandler om selskabet, at have distance til selskabet”.

At kun de tre Venstre-medlemmer skal forholde sig til eventuel inhabilitet, skyldes, at de tre øvrige politisk valgte Beof-bestyrelsesmedlemmer – formand Lars Goldschmidt (Socialdemokratiet), næstformand Maria Hach (Alternativet) og Michael Benzon (Enhedslisten) – ikke også er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Imod øremærkning til fjernvarme

Brian Kofoed påpeger, at det også kan opfattes som en fordel, at der i kommunalbestyrelsen sidder medlemmer med en mere detaljeret viden. Han mener imidlertid ikke, at dette kendskab er blevet anvendt i denne sag, da Beofs bestyrelse – ifølge Brian Kofoed – ikke er tjent med det ændringsforslag som Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fik tilføjet på økonomiudvalgsmødet i torsdags.

– Hvis jeg var inhabil i det forum, hvor vi diskuterer virksomhedens drift, ville man have en situation, som udelukkende er politisk og ikke bunder i fakta. Hvilket i øvrigt man kan se på ændringsforslaget, siger Brian Kofoed og uddyber sin holdning:

Forslaget indebærer, at hovedparten af det overskydende provenu fra et salg – efter gælden på 151 millioner kroner i Beofs holdingselskab er indfriet – skal bruges på at nedbringe gælden i Beofs fjernvarmeselskab, Bornholms Varme. Denne betingelse, mener Brian Kofoed, vil være skadelig for Beof.

– Der er en grund til, at Beofs bestyrelse har fremsendt nøjagtigt dette forslag. Hvis man afviger fra det, så har man helt sikkert ikke forstået sagens alvorlige karakter.

Han nævner, at Beofs ledelse ønsker frihed til at gardere sig mod andre fremtidige risici; for eksempel i tilfælde af at varmestriden i Rønne ikke falder ud til Beofs fordel, eller hvis selskabet ikke vinder Energinets forestående udbud om fra 2022 at producere elektricitet som backup for søkablet.

– Hvis vi skyder penge ind i varmeselskabet, kommer de aldrig ud igen. (Bornholms, red.) Varme er et selvbærende selskab, så der er intet risikobetonet ved gælden i det selskab. Det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen ikke kommer med en formynderisk holdning til, hvad pengene skal bruges til, men alene lader selskabet bruge pengene efter, hvad der er behov for. At man skal forsøge at være bedrevidende end eksperter, konsulenter, bestyrelse og direktører, der har arbejdet med det i flere år, fordi man har haft det imellem hænderne i en uge – det er helt uansvarligt, siger Brian Kofoed.

Det lyder, som om du ikke kan stemme for ændringsforslaget. Har I i Venstre en fælles holdning til ændringsforslaget?

– Det får du at se i aften.