Sagen mod den tidligere ejendomsmægler fortsætter tirsdag samt onsdag og sandsynligvis også torsdag i denne uge. Foto: Jacob Jepsen

Tidsplanen skred i ankesag: Tidligere ejendomsmægler nåede ikke at afgive forklaring

Tidsplanen skred, så den bedrageridømte bornholmske tidligere ejendomsmægler Charlotte Kjøller, i dag Charlotte Engell, nåede ikke at afgive supplerende forklaring i eftermiddag i den ankesag, som Østre Landsret behandlede det meste af eftermiddagen mandag.

RETSSAG

Tidsplanen skred, så den bedrageridømte bornholmske tidligere ejendomsmægler Charlotte Kjøller, i dag Charlotte Engell, nåede ikke at afgive supplerende forklaring i eftermiddag i den ankesag, som Østre Landsret behandlede det meste af eftermiddagen mandag.

Sagen fortsætter tirsdag samt onsdag og sandsynligvis også torsdag i denne uge i retslokale 2 ved Retten på Bornholm.

Engells forsvarer, advokat Peter Gerken, læste tiltaltes forklaring fra byretten op. 57-årige Charlotte Engell vil frikendes i alle syv tiltaleforhold.

Ved Retten på Bornholm blev Charlotte Engell den 20. december 2018 fundet skyldig i fem ud af syv tiltalepunkter, der alle omhandler underslæb, bedrageri og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed.

Hun blev idømt et års fængsel, hvoraf de tre måneder skal afsones, mens de resterende ni måneder blev gjort betinget.

Charlotte Engell blev desuden idømt 150 timers samfundstjeneste samt frakendt retten til at virke som ejendomsmægler i tre år. Den afgørelse var hun ikke tilfreds med, og hun valgte at anke dommen til Østre Landsret med påstand om frifindelse.

Blandt de forhold, som Charlotte Engell vil frifindes for, er, at hun angiveligt har lånt 640.500 kroner af virksomheden Ocean Prawns i Nexø. Penge, som hun ifølge anklageskriftet lånte vel vidende, at hun ikke kunne betale dem tilbage.

Pengene fra lånet blev efterfølgende brugt til at igangsætte byggeriet af tre husbåde i et selskab, som Charlotte Engell var medejer af.

To forhold

Efter Charlotte Engells anke valgte anklagemyndigheden også at anke byrettens dom til Østre Landsret. Her er påstanden dog, at Charlotte Engell også skal dømmes for de to tiltalepunkter, hun blev frikendt for i byretten. Anklageren oplyste, at han ikke har taget stilling til strafudmålingen, men mener at straffen bør skærpes.

Charlotte Kjøller blev i byretten frifundet for et tilfælde af underslæb mod et ægtepar fra Sorthat og et tilfælde af bedrageri mod et selskab, Charlotte Kjøller selv var medejer af.

Ægteparret fra Sorthat havde betroet Charlotte Engell, som de på det tidspunkt var venner med, godt en halv million kroner.

Det beløb skulle dække betalingen for ægteparrets andel ved et køb af en ferielejlighed på Mallorca, men da købet efterfølgende gik i vasken, beholdt Charlotte Engell pengene selv. Det fandt dommerne i byretten ikke tilstrækkeligt bevist.

Ifølge tiltaltes forklaring i byretten var det ikke var hende, der skyldte ægteparret penge, tværtimod havde hun lagt penge ud for ægteparret, der havde dårligt råd til lejlighedskøbet – penge som ægteparret aldrig havde betalt tilbage og derfor stadig skylder hende.

Købet af ferielejligheden på Mallorca gik i vasken, da sælgeren ikke ønskede at gennemføre salget. Vedkommende er i mellemtiden afgået ved døden, men har afgivet en skriftlig forklaring, som anklager Jens Povlsen fra Statsadvokatens kontor i Københavna vil læse op ved retsmødt tirsdag.

Nye vidner

Anklageren dokumenterede i løbet af næsten tre timer de syv tiltalepunkter, herunder mails fra Charlotte Engell, også mails, der ikke tidligere har været fremme i retssagen, samt forfalskede og fiktive købsbeviser om salg af husbåde.

Tirsdagens retsmøde begynder klokken ni og forventes at vare det meste af dagen. Charlotte Engell skal afgive supplerende forklaring, og dagen igennem skal der foretages afhøring af en lang række vidner, herunder to nye vidner.

Ifølge anklageren vil de nye vidners vidneudsagn være med til at underbygge påstanden om, at Charlotte Engell bevidst har snydt ægteparret fra Sorthat.

Honorar for salg?

I byretten blev Charlotte Engell også frifundet for uretmæssigt at have modtaget 375.000 kroner i honorar for at have solgt tre husbåde.

Husbådene var ikke solgt, og Charlotte Engell havde fabrikeret falske dokumenter og emails, som skulle dokumentere, at hun havde solgt seks husbåde, selv om hun i virkeligheden ikke havde solgt en eneste. Det blev hun dømt for, men byretten fandt det ikke bevist, at hun havde modtaget honoraret for salget.

Også i dette forhold vil anklager Jens Povlsen forsøge at få Charlotte Engell kendt skyldig.