Positiv udvikling på Christiansø: Vækst på trods af corona

Efter to års arbejde begynder de første konturer af succés at tegne sig på Christiansø for den nuværende administration. Turismestrategien, der blev sat i værk i 2019, ser nemlig ud til at virke efter hensigten, fortæller chefen for Christiansø Administration, Jens Peter Koefoed, i en pressemeddelelse.

– I 2018 fik vi udarbejdet en fem års turismestrategi, som vi har arbejdet efter de sidste par år. Her i oktober har vi opgjort de foreløbige resultater, og her har vi blandt andet kunne opgøre, at vi har skabt 1,85 årsværk på øen over de sidste par år, udtaler Jens Peter Koefoed.

– Teltpladsen drives nu af øboer, vi har fået såvel turismekoordinator- og naturvejlederjobbet sat i værk og øens guidekorps har, blandt andet takket været en supergod opbakning fra Christiansøfarten, mere end fordoblet antallet af guidede ture i forhold til tidligere. At vi på den måde kan skabe flere lokale indtægtsmuligheder er en rigtig fin indikator på, at strategien virker, fortæller øens administrator.

På Christiansø har man særligt i 2020 oplevet vækst, på trods af – eller måske på grund af – corona. Ser man bort fra anløb af lystbåde i Christiansø havn, som ligesom i de bornholmske havne har været ramt af udeblevne udenlandske lystsejlere, er der en vækst i alle de mål, strategien arbejder på at opfylde.

– Hvis de gode takter fortsætter i de kommende år, er der meget gode udsigter til, at der vil være et levende, virksomt og bæredygtigt samfund på Christiansø langt ud i fremtiden, siger Jens Peter Koefoed, der fratræder som administrator med udgangen af året.

 

Fem mål

Turismestrategien løber frem til 2023 og har disse overordnede mål:

• at skabe fem ø-jobs

• at øge passager- og overnatningstallet i skuldersæsonen

• at øge antallet af øboere til 100 (p.t. 90 øboer)

• at få flere bornholmske skoler til at overnatte

• at øge antallet af guidede ture med øens egne guider