Foto: Berit Hvassum

Beof får lov til at forsøge at sælge elnettet: Sådan stemte partierne

Et flertal i kommunalbestyrelsen har mandag aften besluttet at give Bornholms Energi og Forsyning et mandat til at frasælge datterselskabet El-Net Øst.

Efter mere end to timers debat faldt afstemningen på det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde ud som ventet. 17 støttede kommunaldirektør Johannes Nilssons indstilling om at støtte Beofs bestyrelses anmodning, mens seks politikere var imod

Socialdemokratiet (ni medlemmer), Dansk Folkeparti (4), Kristendemokraterne (1) og tre af Venstres fem kommunalbestyrelsesmedlemmer – Maike Fiil, Carsten Scheibye og Brian Kofoed, der alle sidder i Beofs bestyrelse – udgjorde flertallet.

Modstanderne til et frasalg var Bornholmerlisten (1), SF (1), Enhedslisten (2) og de to tilbageværende Venstre-medlemmer, Søren Schow og Else Merete Knoop.

Fjernvarmen nævnes ikke specifikt

Undervejs forkastede et flertal to ændringsforslag fra SF og Socialdemokratiet.

SF’s Leif Olsen ønskede at Beof skulle pålægges at fremlægge en alternativ plan for at skaffe holdingselskabet tilstrækkelig kapital til at vedligeholde sine gældsforpligtigelser uden at forringe selskabets fremtidige muligheder ved frasalg af indtægtsgivende datterselskaber.

Dette forslag støttede kun Enhedslisten, SF og Bornholmerlisten.

Socialdemokratiet foreslog at præcisere over for Beof, at hovedparten af provenuet fra et frasalg af El-Net Øst – efter at gælden på 151 millioner kroner i Beofs holdingsselskab var indfriet – skulle gå til at nedbringe gælden i koncernens gældsplagede fjernvarmeselskab.

Dansk Folkeparti, der i torsdags på økonomiudvalgsmødet støttede denne indskærpelse, havde over weekenden skiftet holdning, og derfor kom den endelige vedtagelse ikke til at indeholde tilføjelsen om fjernvarmen, som kun Socialdemokratiet og kristendemokraten Bjarne Hartung Kirkegaard støttede.

Hvordan kommunalbestyrelsens mandat til den videre salgsproces ser ud, er en hemmelighed, da rammerne for et salg vurderes at ville hæmme energikoncernens muligheder for at gennemføre et frasalg af El-Net Øst.

 

Fakta: Dette har kommunalbestyrelsen sagt ja til

a) Kommunalbestyrelsen godkender et mandat til bestyrelsen af Beof Holding A/S til salg af El-Net Øst A/S inden for de rammer, der er fastlagt i det lukkede bilag 1, “Rammer for salg” samt Uddybende notat fra Beof Holding A/S med oplæg til beslutning vedr. salgsproces for El-Net Øst A/S.

b) det forudsættes, at et eventuelt salgsprovenu anvendes til at indfri såvel den kort- som langfristede gæld på i alt 151 mio. kr. i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S.