Kontrollen med våben i Forsvarsmuseets samling har været utilstrækkelig i mindst 15 år, og i den periode har museets våbensamling ikke været talt grundigt op. Foto: Jens-Erik Larsen

Våbenrod på forsvarsmuseet har stået på i 15 år

Kontrollen med våben i Forsvarsmuseets samling har været utilstrækkelig i mindst 15 år, og i den periode har museets våbensamling ikke været talt grundigt op.

Det fremgår af en orientering fra major Torben Hedemann Petersen, dateret den 10. juli i år, som Bornholms Tidende har fået aktindsigt i.

VÅBEN

Kontrollen med våben i Forsvarsmuseets samling har været utilstrækkelig i mindst 15 år, og i den periode har museets våbensamling ikke været talt grundigt op.

Det fremgår af en orientering fra major Torben Hedemann Petersen, dateret den 10. juli i år, som Bornholms Tidende har fået aktindsigt i.

Torben Hedemann Petersen er chef for Garnisionsstøtteenheden på Almegårds Kaserne. Hen er desuden medlem af bestyrelsen i foreningen Kastellets Venner. En privat forening, der ejer samlingen på Bornholms Forsvarsmuseum, og som står for museets daglige drift. Her er han udpeget som repræsentant for garnisionskommandanten på Almegårds Kaserne.

Og det er netop den daværende garnisionskommandant, oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard, og Forsvarets Joint Operation Centre, som er modtagere af Torben Hedemann Petersens orientering.

Ikke talt i 15 år

I orienteringen forklarer Torben Hedemann Petersen sine overordnede i forsvaret, at han er blevet kontaktet telefonisk af Jens P. Christofferson, der er bestyrelsesformand Kastellets Venner.

Jens P. Christofferson ringer til Tom Hedemann Petersen for at spørge ham til råds, fordi forretningsudvalget i Kastellets Venner har konstateret, at der er en række våben fra museets samling, som man ikke kan redegøre for, hvor befinder sig.

Det drejer sig ifølge Hedemann Petersens orientering om tre maskinpistoler og seks almindelige pistoler. Og forretningsudvalget i Kastellets Venner ved på daværende tidspunkt ikke, om pistolerne har været komplette og funktionsdygtige, eller om de har manglet vitale dele.

Ligeledes ved forretningsudvalget heller ikke, om mankoen skyldes, at nogle våben i museets samling er blevet dobbeltregistreret, eller om de er blevet fjernet fra museets samling.

“Efter grundig optælling konstateredes uoverensstemmelser i antallet af våben”, skriver Hedemann Petersen til sine overordnede og citerer Jens P. Christofferson for at sige: “Der har umiddelbart ikke været talt grundigt op i 15 år.”

Beslaglagt af politiet

I orienteringen kan man endvidere læse, at Torben Hedemann Petersen anbefalede Jens P. Christofferson, som han efterfølgende overfor Bornholms Tidende beskriver som rystet over opdagelsen, at forretningsudvalget i Kastellets Venner omgående skulle melde sagen til Bornholms Politi. En anbefaling forretningsudvalget ifølge Hedemann Petersen fulgte.

Det fik Bornholms Politi til umiddelbart at rykke ud og besigtige museet, afhøre Jens P. Christofferson, og efterfølgende beslaglagde ordensmagten forsvarsmuseets våbensamling, indtil en nøjere udredning havde fundet sted. Våbensamlingen blev efterfølgende transporteret til Almegårds Kaserne, hvor samtlige våben med kasernens hjælp blev registreret og anbragt i et af kasernens våbenkamre.

Husker ikke samtalen

Adspurgt i dag husker Jens P. Christofferson ikke telefonsamtalen med Torben Hedemann Petersen, og han husker ikke, at han skulle have spurgt ham til råds om, hvad forretningsudvalget skulle foretage sig i anledning af de manglende våben.

Det eneste han husker fra den 10. juli er, at han kontaktede Torben Hedemann Petersen og bad om bistand til at opfylde et krav fra Bornholms Politi om umiddelbart at flytte museets våbensamling til et våbenkammer på Almegårds Kaserne.

Er det så forkert, når Torben Hedemann Petersen skriver til sine overordnede, at du har sagt til ham, at museets våben ikke har været talt grundigt op i 15 år, og at der mangler tre maskinpistoler og seks almindelige pistoler?

– Det husker jeg ikke. Det er muligt, at jeg har sagt sådan til ham, men jeg husker kun, at jeg bad om hjælp til at flytte våbnene. Antallet af manglende våben og deres beskaffenhed kan jeg af hensyn til politiets igangværende efterforskning hverken be- eller afkræfte, siger Jens P. Christofferson til Bornholms Tidende.