Autoværnet i Døndalen som det ser ud i dag. Foto: Jens-Erik Larsen

Rødhætterne i Døndalen blev også fjernet

TILBAGEBLIK

Som man kan se, blev autoværnet, som bestod af rødhætter med påmonterede træbjælker, væltet efter et uheld i 1968, og på et tidspunkt efterfølgende blev rødhætterne i Døndalen fjernet. Det nuværende autoværn i støbt beton med et påmonteret stålskinne har også en vis alder, så måske er det blevet skiftet kort efter ulykken.

Vidste du i øvrigt, at autoværnet er en dansk opfindelse? Her taler vi ikke om hverken rødhætter eller beton med stålskinne, men det helstøbte, hvidmalede beto autoværn, som ses på mange danske veje.

Murermester Svend Aage Rasmussen i Silkeborg blev en af de danskere, som har reddet flest liv. I hvert fald arbejdede han for trafiksikkerheden i begyndelsen af 1930’erne med at forhindre biler i at skride væk fra vejen. Ved broer bar store sten ofte et rækværk af rør, men påkørslen af rækværkets sten var skyld i mange uheld. Rasmussen byggede sit sikkerhedsrækværk i beton – hvide betonbjælker på pæle. Betonbjælkerne havde en buet profil for at kunne rette en bils forhjul op, så bilen ændrede kørselsretning væk fra afgrunden.

Rasmussen arbejdede på problemet og efter mange forsøg med påkørsler, nåede han i 1935 til et resultat og indgav patent på sin opfindelse. Han indså de store kommercielle muligheder i opfindelsen og stiftede i 1938 firmaet Dansk Auto-Værn til udvikling og salg af opfindelsen.

Kilde: “Autoværnet – et dansk verdenspatent”, af Jørgen Burchardt, forsker ved Danmarks Tekniske Museum, næstformand i Vejhistorisk Selskab.

Påkørsel af autoværn med rødhætter. November 1968. Foto: Algot