Det er i retssal 2 i domhuset på Store Torv i Rønne, at tre juridiske dommere fra Østre Landsret, på mandag tager hul på ankesagen mod den bedrageridømte tidligere ejendomsmægler, Charlotte Engell. Foto: Jacob Jepsen

Statsadvokaten kræver skærpet dom til bedrageridømt ejendomsmægler

På mandag begynder behandlingen af den ankesag, hvor Østre Landsret skal tage stilling til, om den tidligere bornholmske ejendomsmægler Charlotte Kjøller – der nu har taget navneforandring til Charlotte Engell – er skyldig i flere tilfælde af dokumentfalsk og bedrageri.

BEDRAGERI

På mandag begynder behandlingen af den ankesag, hvor Østre Landsret skal tage stilling til, om den tidligere bornholmske ejendomsmægler Charlotte Kjøller – der nu har taget navneforandring til Charlotte Engell – er skyldig i flere tilfælde af dokumentfalsk og bedrageri.

Ved Retten i Rønne blev Charlotte Engell den 20. december 2018 fundet skyldig i fem ud af syv tiltalepunkter.

Det var tiltaler for underslæb, bedrageri og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed.

Hun blev idømt et års fængsel, hvoraf de tre måneder skal afsones, mens de resterende ni måneder blev gjort betingede.

Hun blev desuden idømt 150 timers samfundstjeneste samt frakendt retten til at virke som ejendomsmægler i tre år.

Den afgørelse var hun ikke tilfreds med, og hun valgte at anke dommen til Østre Landsret med påstand om frifindelse.

Kræver skærpelse

Blandt de forhold, Charlotte Engell vil frifindes for, er en anklage om at have lånt 640.500 kroner af virksomheden Ocean Prawns i Nexø.

Penge som hun ifølge anklageskriftet lånte vel vidende, at hun ikke havde evne eller vilje til at betale lånet tilbage.

Pengene fra lånet blev efterfølgende anvendt til at igangsætte byggeriet af tre husbåde i et selskab, som Charlotte Engell var medejer af.

Efter Charlotte Engells anke, valgte anklagemyndigheden også at anke byrettens dom til Østre Landsret. Her var påstanden dog, at Charlotte Engell også skal dømmes for de to tiltalepunkter, hun blev frikendt for i byretten.

Anklagemyndigheden kræver desuden en skærpelse af byrettens strafudmåling.

– Vi har kontraanket til skærpelse, fordi vi godt mener, der kan ske domfældelse i de punkter i anklageskriftet, der skete frifindelse i, sagde Britt Janni Hansen fra Københavns Vestegns Politi til Bornholms Tidende i forbindelse med kontraanken. Hun var sagens anklager i byretten.

Får anklagemyndigheden medhold, når dommerne i Østre Landsret på torsdag afsiger deres dom, kan Charlotte Engell efter al sandsynlighed imødese en hårdere straf end den, byretten udmålte.

Henvist til civilt søgsmål

De to forhold som byretten frikendte Charlotte Engell for, men som Statsanklageren nu vil forsøge at få hende dømt for, er et tilfælde af underslæb mod et ægtepar fra Sorthat og et tilfælde af bedrageri mod et selskab, Charlotte Kjøller selv var medejer af.

Ægteparret fra Sorthat havde betroet Charlotte Engell, som de på det tidspunkt var venner med, godt en halv million kroner. Det beløb skulle dække betalingen for ægteparrets andel ved et køb af en ferielejlighed på Mallorca, men da købet efterfølgende gik i vasken, beholdt Charlotte Engell pengene selv. Det fandt dommerne i byretten ikke tilstrækkeligt bevist, og ægteparret blev i stedet henvist til et civilt søgsmål mod Charlotte Engell.

Flere vidner

Den afgørelse var anklagemyndigheden dog ikke tilfreds med, og for at løfte bevisbyrden for Charlotte Engels skyld i dette forhold har anklager hos Statsadvokaten i København, Jens Povlsen, nu indkaldt yderligere to vidner. Deres vidneudsagn, mener han, kan være med til at underbygge påstanden om, at Charlotte Engell bevidst har snydt ægteparret fra Sorthat.

I byretten blev Charlotte Engell også frifundet for uretmæssigt at have modtaget 375.000 kroner i honorar for at have solgt tre husbåde.

Husbådene var ikke solgt, og Engell havde fabrikeret falske dokumenter og emails, som skulle dokumentere, at hun havde solgt seks husbåde, selvom hun i virkeligheden ikke havde solgt en eneste. Det blev hun dømt for, men byretten fandt det ikke bevist, at hun havde modtaget honoraret for salget.

Også i dette forhold vil anklager Jens Povlsen forsøge at få Charlotte Engell kendt skyldig.

Endnu en ankesag

Udover den ankesag, som starter på mandag, har Charlotte Engell også anket den dom, hvor hun, den 10. september i år, blev kendt skyldig i bedrageri af særlig grov karakter. Her blev hun idømt et års ubetinget fængsel. Også her mener hun, at hun bør frifindes.

Det mener anklagemyndigheden imidlertid ikke. Og ligesom i sagen fra december 2018, har Statsadvokaten for København valgt at anke byrettens dom med krav om skærpelse af straffen.

– Hvilken strafudmåling, vi går efter, er der ikke taget stilling til endnu, men vi mener bestemt, at straffen bør skærpes, siger Jens Povlsen til Bornholms Tidende.

Hvornår denne anden ankesag skal behandles af Østre Landsret er endnu ikke afgjort.

Udløser ikke betinget dom

Fordi alle de lovovertrædelser, som Charlotte Engell er tiltalt for, har fundet sted inden den 20. december 2018, hvor hun blev idømt en delvist betinget fængselsstraf, vil en skærpelse eller en stadfæstelse af byrettens dom i sagen fra september i år ikke bevirke, at den betingede del af Charlotte Engells straf skal afsones.

I stedet vil dommerne Østre Landsret formentlig tage begge sager i betragtning, når de skal udmåle en eventuel straf i den sidste sag.

Således kan Charlotte Engells anke med påstand om frifindelse i den sidste sag måske også ende med, at hun i stedet får en længere fængselsstraf.