Almegårds Kaserne har værelser i nogle store elementbygninger, som skiller sig ud af kasernens mange røde træbarakker. Arkivfoto: Berit Hvassum

Skal værelserne på kasernen renoveres? Peter Juel stiller nye spørgsmål til ministeren

FORSVAR

Det bornholmske folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V) vil vide, om der er planer om en renovering af de værelser, som soldaterne har mulighed for at leje på Almegårds Kaserne.

Det sker i et af tre supplerende spørgsmål, som Peter Juel-Jensen stiller til forsvarsminister Trine Bramsen (S) som en opfølgning på det svar, ministeren har givet på det spørgsmål, Peter Juel-Jensen havde stillet om, hvorvidt der var planlagt byggeri af nye indkvarteringsfaciliteter på kasernen.

Peter Juel-Jensen mener, at der bliver behov for at kunne indkvartere flere, når kasernen i løbet af de næste to-tre år får tilført cirka 130 nye soldater til en ekstra eskadron under Opklaringsbataljonen. Ministerens svar var imidlertid, at der ikke er planer om et sådant byggeri, men at Forsvarskommandoen er i gang med en afdækning af behovet.

Er ikke tilfreds

– Jeg er ikke helt tilfreds med svaret. Jeg havde regnet med, at ministeren ville være lidt mere imødekommende og have sagt, at selvfølgelig skal der være indkvarteringsmuligheder til de nye soldater. 130 arbejdspladser fylder jo rigtig meget på det bornholmske arbejdsmarked, siger Peter Juel-Jensen.

– Det kan godt være, at man indledningsvis pendler. Men man kan se, at flere konstabler bosætter sig på Bornholm, og det har en stor betydning for ikke kun kasernen, men for hele det bornholmske samfund. Der havde jeg håbet på, at man i regeringen ikke tænkte så meget på siloer, for det her er også landdistriktspolitik, tilføjer Peter Juel-Jensen.

Man har forpligtet sig

Men forsvarsministeren har vel en pointe i, at forsvaret ikke tilbyder fastansatte soldater indkvartering som en del af deres ansættelse?

– Det kan man godt mene. Men det er sådan, at der ligger en politisk aftale om, at der skal etableres en ekstra eskadron på Bornholm. Hvis man skal kunne tiltrække arbejdskraft til at besætte de stillinger, viser al erfaring, at der vil være pendling i starten. Det er i forsvarets egen interesse, at de stillinger bliver besat i takt med, at forliget bliver udbygget, for det har man forpligtet sig til overfor Nato. Alt det her er jo ikke af hensyn til primært Bornholm, men også af hensyn til Danmark og til Nato. Jeg hjælper ministeren med at fastholde den aftale, som hun skal forvalte, svarer Peter Juel-Jensen, som medgiver, at der ikke står noget om indkvartering i forliget.

– Der er intet i vejen med forliget. Vi har sikret os, inden vi skrev under, at aftalen er realiserbar, og det betyder også, at forudsætningerne skal være til stede for, at man skal kunne besætte stillingerne, slutter Peter Juel-Jensen.

 

 

Spørgsmålene

Peter Juel-Jensen, medlem af Folketingets forsvarsudvalg, har stillet tre nye spørgsmål til forsvarsminister Trine Bramsen:

“Som opfølgning på spørgsmål og svar på spørgsmål 184, vil jeg gerne følge op med disse tre spørgsmål:

* Bornholm har en unik geografi og en ekstern rekrutteringsbase (primært hovedstadsområdet). Der er derfor et særligt behov for at tilbyde en form for indkvartering til pendlende medarbejdere. Dette behov forstærkes af en lokal mangel på lejeboliger. Er der planer om en renovering af eksisterende bygninger – som den i Haderslev nævnte?

* Er der planer for bygning af garager og mandskabsfaciliteter på Bornholm – som den i Oksbøl nævnte?

* Er der planer/overvejelser om, at ændre på den i forliget aftalte opbygningstakt af enheder på Bornholm?